English Russian Ukrainian
Авторы PDF Печать E-mail

Александрова Анна Юрьевна – доктор географических наук, профессор, профессор кафедры рекреационной географии и туризма, географический факультет, Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова.

Балабанов Геннадій Васильович – доктор географічних наук, професор, завідувач кафедри країнознавства і туризму, Інститут міжнародних відносин, Національний авіаційний університет.

Бейдик Олександр Олексійович – доктор географічних наук, професор, професор кафедри країнознавства та туризму,  географічний факультет,  Київський національний університет імені Тараса Шевченка.

Воровка Володимир Петрович – кандидат географічних наук, доцент, декан природничо-географічного факультету, Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького.

Гавриленко Олена Петрівна – кандидат географічних наук, доцент, доцент кафедри фізичної географії та геоекології, географічний факультет, Київський національний університет імені Тараса Шевченка.

Гавриленко Віктор Миколайович – кандидат фізико-математичних наук, докторант, Національний авіаційний університет.

Джапарова Нургуль  Сулаймановна – кандидат экономических наук, доцент, заведующая кафедрой туризма, Академия туризма, Кыргызстан.

Дунаєвська Оксана Феліксівна – кандидат біологічних наук, доцент, доцент кафедри охорони довкілля та збалансованого природокористування, екологічний факультет, Житомирський національний агроекологічний університет.

Кіптенко Вікторія Костянтинівна – кандидат географічних наук, доцент, доцент кафедри країнознавства та туризму, географічний факультет, Київський національний університет імені Тараса Шевченка.

Колотуха Олександр Васильович – кандидат географічних наук, доцент, доцент кафедри географії та геоекології, природничо-географічний факультет, Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка.

Корнілова Наталія Володимирівна – кандидат географічних наук, доцент, доцент кафедри теорії та практики туризму і готельного господарства, Київський університет туризму, економіки і права.

Косяк Діана Святославівна – кандидат географічних наук, доцент кафедри водогосподарської екології, гідрології та гідравліки, факультет водного господарства та природо облаштування, Національний університет водного господарства та природокористування.

Любіцева Ольга Олександрівна – доктор географічних наук, професор, завідувач кафедри країнознавства та туризму,  географічний факультет,  Київський національний університет імені Тараса Шевченка.

Малиновська Оксана Юріївна – кандидат, географічних наук, доцент, доцент кафедри країнознавства та туризму, географічний факультет, Київський національний університет імені Тараса Шевченка.

Мечковская Ольга Александрова – кандидат географических наук, доцент, заведующая кафедрой непрерывного образования в туризме, факультет повышения квалификации и переподготовки кадров,  Институт туризма, Белорусский государственный университет физической культуры.

Мотузенко Олена Олександрівнакандидат географічних наук, доцент, доцент кафедри географії України, географічний факультет, Київський національний університет імені Тараса Шевченка.

Олійник Ярослав Богдановичдоктор економічних наук, професор, декан географічного факультету, Київський національний університет імені Тараса Шевченка.

Сировець Сергій Юрійович – кандидат географічних наук, доцент кафедри країнознавства та туризму,  географічний факультет,  Київський національний університет імені Тараса Шевченка.

Сергійко Віра Федорівна – кандидат філософських наук, доцент кафедри країнознавства і туризму, Інститут міжнародних відносин, Національний авіаційний університет.

Смаль Валентина Володимирівна – доктор географічних наук, доцент, професор кафедри географії, природничо-географічний факультет, Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя.

Смаль Ігор  Вікторович – кандидат географічних наук, доцент, доцент кафедри географії, природничо-географічний факультет, Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя.

Смирнов Ігор Георгійович – доктор географічних наук, професор, професор кафедри країнознавства та туризму,  географічний факультет,  Київський національний університет імені Тараса Шевченка.

Уварова Ганна Шевкетівна – кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри країнознавства і туризму, Інститут міжнародних відносин, Національний авіаційний університет.

Удовиченко Вікторія Віталіївна – кандидат географічних наук, доцент, доцент кафедри географії України, географічний факультет, Київський національний університет імені Тараса Шевченка.

Уліганець Сергій Іванович – кандидат географічних наук, доцент, доцент кафедри географії України географічний факультет,  Київський національний університет імені Тараса Шевченка.

Шпарага Тетяна Іліодорівна – кандидат географічних наук, доцент, доцент кафедри країнознавства та туризму,  географічний факультет,  Київський національний університет імені Тараса Шевченка.

Parzych Krzysztof – Ph.D, Instytut Geografii i Studiów Regionalnych Akademia Pomorska w Słupsku.