English Ukrainian
v471 PDF Друк E-mail
Автор: Administrator   
Вівторок, 26 травня 2020 07:03

page white acrobatЗавантажити


І. ГЕОГРАФІЯ РЕКРЕАЦІЇ ТА ТУРИЗМУ: ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРИКЛАДНІ ПИТАННЯ

 https://doi.org/10.17721/2308-135X.2019.47.3-14


УДК 332.1:640.41

Сидорук Світлана Володимирівна, кандидат економічних наук, доцент, Луцький національний технічний університет, м. Луцьк, Україна, e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду

Поліщук Лариса Миколаївна, кандидат технічних наук, Луцький національний технічний університет, м. Луцьк, Україна, e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду "> Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду

Тищук Інна Володимирівна, кандидат економічних наук

Луцький національний технічний університет, м. Луцьк, Україна, e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду

 

СМАРТ-СПЕЦІАЛІЗАЦІЯ ГОТЕЛЬНИХ ПОСЛУГ

 

Мета. Процес формування смарт-спеціалізації готельних послуг в наш час розглядається як сукупність елементів концепції розумної інтеграції для управління готельною інфраструктурою.

Методика. При дослідженні смарт-спеціалізації готельних послуг використовувалися кількісні та якісні методи оцінки. Одним із них є naїve-прогноз припущення про те, що майбутнє значення показника буде відповідати минулорічному за цей самий період часу з коригуванням на ±5 %. Naїve-прогноз коригувався шляхом виокремлення чинника сезонності, що є характерним для ведення готельного бізнесу в сучасному економічному середовищі.

Результати. Вивчено доступність готельних закладів для туристів, транзитників, бізнесменів регіону в системі смарт-спеціалізації готельних послуг, що може стати основою для створення особливого іміджу регіону і забезпечити йому певні конкурентні переваги. Проаналізовано зарубіжний досвід щодо використання Smart City. На основі елементів Smart City, сформовано пріоритетні напрями розвитку смарт-спеціалізації готельних послуг.

Науково новизна. Проаналізовано зацікавлені сторони у регіоні (місцеві державні адміністрації, туристичні агентства, спортивні організації, агенції регіонального розвитку, політичні діячі, жителі регіону, консалтингові компанії, представники креативних професій регіону, торгово-промислові палати, торгівельно-економічні місії у складі дипломатичних представництв України за кордоном ) від ефекту впровадження смарт-спеціалізації готельних послуг. Проведено прогноз щодо розвитку смарт-спеціалізаціїї готельних послуг на основі naїve-підходу. Наукова новизна. Вперше адаптовано смарт-спеціалізацію до сфери готельних послуг на баченні майбутніх досягнень.

Практична значимість. Запропоновані підходи сприятимуть підвищенню ефективності впровадження смарт-спеціалізації готельних послуг шляхом збільшення прибутку готельних закладів, індексу задоволення клієнтів від використання готельних послуг. Застосування передових автоматизованих систем збільшить кількість гостей готельних закладів, а також заохотить ініціативні групи і організації, які виступають в ролі розробників інноваційних моделей функціонування сучасного готельного простору та створення всеосяжної стратегії і платформ даних для реалізації проектів розвитку смарт-спеціалізації регіону.

Ключові слова: готельний заклад, смарт-спеціалізація, клієнт, досвід, турист, транзитник, бізнесмен.

Список використаних джелел

1. Brzóska J., Pyka J. Rozwój ekosystemu innowacji w Regionie w perspektywie 2020 roku [w:] J. Pyka(red) Nowoczesność przemysłu i usług – nowe wyzwania. TNOiK. – Katowice, 2012.

2. David P., Foray D., Hall B. Smart Specialistaion. The concept. Knowledge Economists Policy Bries 9, October 2007.

3. Kardas M. Inteligentna specjalizacja – (nowa) koncepcja polityki innowacyjnej. “Optimum. Studia Ekoonomiczne”. – 2011. – nr 2, WSE, Białystok.

4. Tobor G. Smart specialisation a rozwój aglomeracji górnośląskiej [w] J. Pyka (red Nowoczesność przemysłu i usług – nowe wyzwania. – Katowice: TNOiK, 2012.

5. Угода про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони [Електронний ресурс]. – 2015. – Режим доступу : http://zakon2.rada. gov.ua/laws/show/984_011/page.

6. The Smart Specialisation Platform [Електронний ресурс]. – 2015. – Режим доступу : http://s3platform.jrc.ec.europa.eu/home.

7. European Commission. Guide to research and innovation strategies for smart specialisation (RIS3). – Brussels, 2012. – 27 pp.

8. Tobor G. Smart specialisation a rozwój aglomeracji górnośląskiej [w] J. Pyka (red Nowoczesność przemysłu i usług – nowe wyzwania. – Katowice: TNOiK, 2012.

Останнє оновлення на Понеділок, 01 червня 2020 13:42