English Ukrainian
v593 PDF Друк E-mail
Автор: Administrator   
Середа, 14 квітня 2021 13:46

page white acrobatЗавантажити

УДК 379:85                                                                                                                      https://doi.org/10.17721/2308-135X.2020.59.22-28

Тищенко Світлана Володимирівна,

кандидат економічних наук, доцент Поліський національний університет, м. Житомир, Україна,

e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду

Чернишова Таїсія Миколаївна,

кандидат біологічних наук, доцент Поліський національний університет, м. Житомир, Україна,

e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду

Мутасова Сніжана Анатоліївна

Поліський національний університет м. Житомир, Україна,

e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду


ВИКОРИСТАННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ В ПОДІЄВОМУ ТУРИЗМІ

У статті розглянуто основні проблеми реалізації подієвого туризму на певних територіях до яких в першу чергу відносять: короткостроковість заходу; масштабність проведення; розміщення на природній території; відсутність у достатній мірі засобів розміщення і обслуговування туристів; стиль проведення заходів тощо.

Мета. Розробка ефективної системи організаційно-технічного забезпечення проведення заходів подієвого туризму.

Методика. Основними методами дослідження, для досягнення мети, виступають аналіз інженерного забезпечення, класифікація мобільних будинків для проведення подієвого туризму і моделювання вимог до них на основі системного аналізу технологій подієвого туризму.

Результати. Запропоноване в статті організаційно-технічне забезпечення заходів подієвого туризму дозволить зменшити техногенне навантаження на локальні природні ландшафти природних територій в місцях проведення подієвих заходів. Це сприятиме формуванню більш високої культури, стилю їх проведення, що дозволить зробити заходи подієвого туризму в регіонах ще більш привабливішими для широкої аудиторії туристів не тільки в нашій країні, але й за кордону. Даний спосіб організаційно-технічного забезпечення може бути використаний і для проведення зльотів, форумів, конференцій та інших заходів. Немаловажливим для успіху розвитку подієвого туризму та правильній організації організаційно-інженерного забезпечення є формування календаря подій, що надає можливість планово підходити до всіх майбутніх подій, з точки зору інженерно- технічного забезпечення, що пізніше дасть свої позитивні результати.

Наукова новизна. Вперше проаналізовано сучасний стан використання мобільних будиночків в подієвому туризмі на території України. Вперше було складено календар подій на території ОТГ «Станишівська» Житомирського району на 2020-2021рр.

Практична значимість одержаних результатів полягає в тому, що складений календар подієвого туризму буде використовуватися ОТГ «Станишівська» в повному обсязі і з урахуванням наших рекомендацій, щодо проведення масових заходів.

Ключові слова: подієвий туризм, кемпінг, мобільні будинки, подієвий календар, організаційне забезпечення.

Список використаних джерел:

1. Алексеева О. В. Событийный туризм и ивент-менеджмент. Российское предпринимательство. 2011. 6(2). С. 167–172.

2. Бабкин А. В. Специальные виды туризма: учеб. пособие. М.: Советский спорт, 2008. 208с.

3. Григоращук І. «Тралі-валі фестивал» або подієвий туризм. Журнал «Турбізнес». №7-8 (13–14). 2008. С. 1 -15.

4. Давиденко І. В.. Домінанти ринку подієвого туризму. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Перспективи розвитку науки в сучасному світі», 2012. С. 97–103.

5. Ермаков А. С., Корнеев А. А., Черепанов Д. А. Анализ требований, предъявляемых к средствам размещения автотуристов. Сервис plus. 2014. Т. 8. № 2. С. 65-70.

6. Локтев Д., Локтева О. Караванинг: путешествие на автодоме по Европе: путеводитель. Москва: АЯКС-ПРЕСС, 2008. 144с.

7. Онисько М.Б. Міжнародний туризм: світові тенденції та українські реалії [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://sd.net.ua/2012/05/24/turizm-ukraine-mir.htm

8. Панфилов, А.  В.  Классификационная модель мобильного жилища для временного пребывания. Архитектон: известия вузов. 2011. No 34. [Электронный ресурс] –Режим доступа: http://archvuz.ru/numbers/2011_22/017

9. Пестушко В. М. Український туризм у контексті глобалізації: сучасний стан і перспективи Географія та основи економіки. 2015. - No 7. С. 257 -265.

10. Ринки туристичних послуг: стан і тенденції розвитку: монографія. За заг.ред. професора В.Г. Герасименко. Одеса: Астропринт, 2013. 334с.

11. Смаль І. В. Туристичні ресурси світу. Ніжин: Видавництво Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя. 2010. 336 с.

12. Устименко Л. М. Подієвий туризм як історико-культурне явище. Культура і сучасність. 2013. Випуск 1. С. 88-92.

13. Черепанов, Д. А., Ермаков, А.  С.  Анализ рынка мобильных средств размещения автотуристов. Сервис в России и за рубежом. 2014. № 7 (54). С. 179-191.

14. Шикіна, О. В., Ліптуга, І. Л. Аналіз структури туристичних потоків Одеської області. Глобальні та національні проблеми економіки. 2015. 7. С. 114–127.

15. Getz, D.. Event tourism and the authenticity dilemma. In W. Theobald (Ed.), Global tourism. Oxford: Butterworth-Heinemann. 1998, 2nd ed. pp. 409–427.

16. Getz, D. The impacts of mega events on tourism: Strategies for destinations. In T. Andersson, C. Persson, B. Sahlberg, & L. Strom (Eds.), The impact of mega events. Ostersund, Sweden: European Tourism Research Institute. 1999. pp. 5–32

17. Getz, D. Festivals and special events: Life cycle and saturation issues. In W. Garter, & D. Lime (Eds.) Trends in outdoor recreation, leisure and tourism. 2000. pp. 175–188.

Надійшла до редколегії 01.12.2020

Останнє оновлення на П'ятниця, 16 квітня 2021 12:25