English Ukrainian
v595 PDF Друк E-mail
Автор: Administrator   
Середа, 14 квітня 2021 14:01

page white acrobatЗавантажити

УДК 796.51:234.421.1                                  https://doi.org/10.17721/2308-135X.2020.59.36-44

Шинкаренко Уляна Юріївна Київський національний університет імені Тараса Шевченка, м. Київ, Україна,

e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду

Рашевська Дар'я Андріївна Київський національний університет імені Тараса Шевченка, м. Київ, Україна,

e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду

Гринюк Олег Юрійович,

кандидат географічних наук, доцент Київський національний університет імені Тараса Шевченка, м. Київ, Україна,

e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду


РОЗРОБКА ДВОДЕННОГО НАВЧАЛЬНОГО ПІШОХІДНОГО МАРШРУТУ СВІДИВЕЦЬКИМ МАСИВОМ

Мета. Розроблення дводенного навчального походу зі студентською молоддю по одному з найвідвідуваніших хребтів Карпат – Свидовецькому масиві. Навчання грамотному підходу до організації та проведення гірських піших походів, безаварійному проходженню маршрутів. Підвищення кваліфікації в області організації подорожей, студенами, котрі засвоюють навчальну програму в межах географічного факультету. Де передбачена підготовка кадрів для туристичних секцій, клубів, туроператорів активного відпочинку та інших туристичних організацій.

Методика дослідження базується на застосуванні методології розробки пішохідних туристичних маршрутів. Також були використанні методи опису, порівняння, аналізу та узагальнення. При визначенні конкретного підрайону, в межах якого було прокладено маршрут, використовувалися картографічні матеріали: туристична карта «Свидівець» (2018) масштабу 1:50000 та мобільний додаток Mapy.cz. Відповідно за їх допомогою було оцінено рельєф території та визначено необхідність застосування певних технічних засобів для проходження треку.

Наукова новизна полягає у розробці дводенного навчального пішохідного маршруту, як елемента навчального процесу. Даний навчальний маршрут є продовженням дисциплін «Шкільний туризм» і «Географія аутдор та індоррекреації». Формування навичок є логічним заключним елементом формування відповідних компетентностей сучасного студента: знання (отримані на лекціях) – уміння (виконання завдань на семінарських заняттях) – навички (застосування отриманих знань та умінь на практиці).

Результати. На основі аналізу одноденних навчальних пішохідних маршрутів, які використовують студенти під час практики та популярності (по відвідуваності) туристами вершин та хребтів Українських Карпат нами було розроблено дводенний пішохідний туристичний маршрут Свидівецьким масивом. Основною ідеєю маршруту було «ознайомлення» з найвисокогірнішим гірськолижним курортом Драгобрат та «підкоренням» найвищої вершини Свидівця – гори Велика Близниця. Даний маршрут було пройдено 15-16 липня 2019 року студентами 2 курсу географічного факультету КНУТШ спеціальностей «географія рекреації та туризму», «середня освіта» та «управління розвитком регіону» під керівництвом викладачів. Відповідно спланований похід для студентської молоді дав змогу отримати певні знання в області поведінки в гірському середовищі, дізнатися певні норми, правила в організації спортивного туризму, що у майбутньому дозволить підвищити безпеку гірських походів та активних турів в горах.

Практичне значення полягає у формуванні навичок з розробки, організації та проведення пішохідних туристичних походів, підбору відповідного індивідуального та групового спорядження, руху в гірській місцевості, вибору місця та організації бівуаку, приготуванні їжі в польових умовах з використанням сублімованих продуктів. Даний маршрут включено в професійно-орієнтовану практику для студентів 2 курсу географічного факультету спеціальностей «рекреаційна географія та туризм» та «середня освіта».

Ключові слова: активний туризм, туристичний похід, аутдор рекреація, Свидівець.

Список використаних джерел:

1. Гамор Ф. Роль Карпатського біосферного заповідника у реалізації стратегії сталого розвитку в Українських Карпатах / Ф. Гамор. // Зелені Карпати. Карпатський біосферний заповідник.. – 2019. – С. 2–5.

2. Геотуризм: практика і досвід. Матеріали ІІІ міжнародної науково-практичної конференції(26-28 квітня 2018, Львів). – Львів: Каменяр, 2018. — 256 с.

3. Десятиріччя створення об'єкта Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО "Букові праліси Карпат та давні букові ліси Німеччини": історія, стан та проблеми впровадження інтегрованої системи менеджменту [Текст] : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., Україна, м. Рахів, 26-29 верес. 2017 р. / Закарпат. обл. держадмін., Карпат. біосфер. заповідник ; [відп. ред. Ф. Д. Гамор]. - Львів : Растр-7, 2017. - 412 с. : рис., табл. - Назва обкл. : Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції з нагоди 10-річчя включення букових пралісів Карпат до переліку об'єктів Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. - Текст укр., англ. - Дод. тит. арк. англ. - Бібліогр. в кінці ст. - 300 прим. - ISBN 978-617-7497-20-1

4. Кагало, О. Природоохоронне значення території центрального Свидовця (Українські Карпати) / О. Кагало [и др.]. - С.35-46. - Бібліогр. в кінці ст.

Інші автори: Канарський Ю., Микітчак Т., Ковтонюк О., Кобів Ю., Кияк В., Сичак Н., Башта А.-Т., Царик Й., Дикий І., Шидловський І., Решетило О.

5. Клапчук В. М. Пейзажна оцінка Українських Карпат (на прикладі окремих природних об'єктів) / В. М. Клапчук, І. Ю. Бродяк // Карпатський край. - 2013. - № 1. - С. 58-77. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/kkr_2013_1_10

6. Перспективи розвитку активного туризму в Горганах і Свидовці / Ю. Гаман, В. Матвіїв // Науковий вісник Чернівецького університету. Географія. - 2012. - Вип. 612-613. - С. 21-24. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvchnu_2012_612-613_7

7. Рахівський район: природа, населення, господарство: навчально-методичний посібник із професійно орієнтованої практики / С. П. Запотоцький, Ю. С. Брайчевський, О. О. Галаган та ін.; за ред. Я. Б. Олійника. – К. : ВПЦ "Київський університет", 2015. стор.163-164

8. Ямалов О. К вершинам Украинских Карпат : путеводитель по Закарпатской области / О. Ямалов . – Ужгород : Карпаты, 2004. – 168 с.

Надійшла до редколегії 28.11.2020

Останнє оновлення на П'ятниця, 16 квітня 2021 12:32