English Ukrainian
Випуск 1 PDF Друк E-mail
Автор: Administrator   
Четвер, 29 травня 2014 15:52

Зміст

Від редколегії

Ухвала, прийнята учасниками круглого столу  "Географія та туризм"

Олійник Я. Проблеми підготовки кадрів для туризму

Висвітлюються проблеми підготовки фахівців для сфери туризму і місце класичної університетської освіти в цьому процесі.

Смирнов І. Туризмологія та міжнародний туристичний бізнес: площини взаємодії

 Показано сфери взаємодії туризмології та міжнародного туристичного бізнесу.

Любіцева О. Географія туризму: ще раз про предмет дослідження

 Бейдик О. Стратегічні напрями розвитку національного ту­риз­му

 Розглянуто пріоритетні напрями розвитку тризму і рекреації в Україні тa ресурсно-рекреаційний потенціал її регіонів.

 Бабарицька В. Геоінформаційне забезпечення національного тури­стич­но­го продукту

Визначено сутність, охарактеризовано змістовні складові і сформульовано завдання розробки стратегічної геоінформаційної системи забезпечення національного туристичного продукту.

Даценко Л., Остроух В. Створення карт туристичного спрямування на основі новітніх комп’ютерних технологій

 Розглянуто сучасні картографічні твори для потреб туризму, розкрито вплив комп’ютерної картографії на укладання і підготовку до видання туристичних карт і атласів.

Мезенцев К., Гонтаржевська Л. Національні фактори конкуренто­спромож­ності українських туристичних підприємств на зовнішніх ринках

Інтерпретовано модель конкурентних переваг М. Портера для оцінки національних факторів конкурентоспроможності українських туристичних підприємств на зовнішніх ринках.

Смирнов І. Логістичні стратегії сталого розвитку туризму в регіональному вимірі

 Розкрито сутність логістичного підходу до забезпечення сталого розвитку туризму в регіоні, країні, зокрема на підставі використання «Pull-системи» та засади «Just In Time» (точно вчасно). Теоретичні розробки супроводжуються прикладами з практики українського туризму.

Матвієнко В., Матвієнко Н. Особливості страхування в туристичній галузі

 Розглянуто страхування ризиків для туристичних підприємств та особливості деяких видів страхування ризиків туристів.

Малиновська О., Іванова Ю. Географія дитячого туризму

 Висвітлено загальні тенденції розвитку дитячого туризму, його суспільні функції, види та особливості геопросторової організації у світі та в Україні.

Павлов С., Галащук В. Геопросторова організація секс-туризму в світі

 Поставлено проблему наукового вивчення геопросторового поширення секс-туризму та його інфраструктури з метою використання результатів дослідження в науково-пізнавальних і практичних цілях.

Любіцева О., Шпарага Т. Регіональні особливості розвитку музейної справи в Україні

 Розкрито особливості сучасної музейної діяльності в Україні. Проаналізовано структуру музейних закладів. Виділено регіони України з різним рівнем забезпеченості музеями. Окреслено напрямки оптимізації регіонального розвитку мережі музейних закладів в України.

Баранова Л. Туристично-рекреаційна сфера Київської області як складова господарського комплексу: сучасний стан, можливості та перспективи

 У статті розкрито сучасний стан, можливості, тенденції та перспективи розвитку туристично-рекреаційної сфери Київської області.

Любіцева О., Романчук С. Сакральними околицями Києва (Матеріали до екскурсій по південно-західній околиці: Голосієво)

 Надається характеристика Голосіївського лісу, Китаєвської, Голосіївської, Феофанійської пустиней як об’єктів екскурсійного показу та паломництва.

Винниченко І., Музика І. Сільський зелений туризм в Тернопільській області: стан та перспективи

Аналізуються стан та перспективи розвитку сільського зеленого туризму в Тернопільській області.

Яценко Б.П. Cучасні проблеми досліджень в країнознавстві

Розглянуто основні сучасні теоретичні проблеми досліджень в країнознавстві.

Стафійчук В., Драник Д., Римаренко М., Шепетуха О. Історія розвитку країнознавчих досліджень на географічному факультеті Київського національного університету імені Тараса Шевченка (1960 – 2005 рр.)

Проведено аналіз основних періодичних географічних видань (“Географічний журнал”, “Економічна і соціальна географія”, “Вісник університету. Серія Географія”) та подано основні напрямки країнознавчих досліджень географами університету.

Більовська В. Концепція національних конкурентних переваг М. Портера

Гошовський М. Парадигма «журавлиного клину»

Клюй А. Теорія життєвого циклу продукту

Кравченко Т. Семюєль Хантінгтон « Зіткнення цивілізацій»

Лисюк Т. Засади лібералізації країн перехідної економіки

Покляцький С. Теорія полюсів росту (Growth Pole Theory) Франсуа Перру і регіональна політика

Сидорук В. Теорія цивілізацій А. Тойнбі

Тищенко А. Зовнішньоекономічний комплекс Південно-Західної Азі

НАШІ АВТОРИ

 1. Бабарицька Вікторія Костянтинівна - кандидат географічних наук, доцент кафедри країнознавства та туризму Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
 2. Баранова Людмила Георгіївна - інженер кафедри країнознавства та туризму Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
 3. Бейдик Олександр Олексійович - доктор географічних наук, професор кафедри країнознавства та туризму Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
 4. Більовська Віра Дмитрівна - студентка 4-го курсу кафедри країнознавства та туризму Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
 5. Винниченко Ігор Іванович - кандидат географічних наук, доцент кафедри країнознавства та туризму Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
 6. Галащук Володимир Володимирович – студент 5-го курсу кафедри країнознавства та туризму Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
 7. Гонтаржевська Лариса Іванівна - кандидат економічних наук, старший викладач Київського університету туризму, економіки і права.
 8. Гошовський Микола Михайлович - студент 4-го курсу кафедри країнознавства та туризму Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
 9. Даценко Людмила Миколаївна - кандидат географічних наук, доцент кафедри геодезії та картографії Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
 10. Драник Дмитро Анатолійович - студент 1-го курсу кафедри країнознавства та туризму Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
 11. Іванова Юлія Олексіївна - менеджер-перекладач Київського молодіжного центру зайнятості при Київській міській державній адміністрації.
 12. Клюй Андрій Сергійович - студент 4-го курсу кафедри країнознавства та туризму Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
 13. Кравченко Тетяна Миколаївна - студентка 4-го курсу кафедри країнознавства та туризму Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
 14. Лисюк Тетяна Юріївна - студентка 5-го курсу кафедри країнознавства та туризму Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
 15. Любіцева Ольга Олександрівна - доктор географічних наук, професор і завідувач кафедри країнознавства та туризму Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
 16. Малиновська Оксана Юріївна - кандидат географічних наук, доцент кафедри країнознавства та туризму Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
 17. Матвієнко Володимир Миколайович - кандидат географічних наук, доцент кафедри економічної та соціальної географії Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
 18. Матвієнко Наталія Миколаївна - кандидат географічних наук, асистент кафедри країнознавства та туризму Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
 19. Мезенцев Костянтин Володимирович - доктор географічних наук, доцент кафедри економічної та соціальної географії Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
 20. Музика Ірина Ігорівна - студентка 2-го курсу кафедри країнознавства та туризму Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
 21. Олійник Ярослав Богданович – доктор економічних наук, професор кафедри економічної та соціальної географії, декан географічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
 22. Остроух Віталій Іванович - кандидат географічних наук, доцент кафедри геодезії та картографії Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
 23. Павлов Сергій Валентинович - кандидат географічних наук, доцент кафедри країнознавства та туризму Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
 24. Покляцький Сергій Анатолійович - студент 4-го курсу кафедри країнознавства та туризму Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
 25. Римаренко Маргарита Олександрівна - студентка 1-го курсу кафедри країнознавства та туризму Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
 26. Романчук Сергій Павлович - кандидат географічних наук, доцент кафедри фізичної географії та геоекології Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
 27. Сидорук Василь Сергійович - студент 4-го курсу кафедри країнознавства та туризму Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
 28. Смирнов Ігор Георгійович – доктор географічних наук, професор кафедри країнознавства та туризму Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
 29. Стафійчук Валентин Іванович - кандидат географічних наук, доцент кафедри країнознавства та туризму Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
 30. Тищенко Анна Павлівна - студентка 5-го курсу кафедри країнознавства та туризму Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
 31. Шпарага Тетяна Іліодорівна - кандидат географічних наук, доцент Київського інституту регіонального управління, підприємництва, екологічного менеджменту і туризму.
 32. Шепетуха Ольга Валеріївна - студентка 1-го курсу кафедри країнознавства та туризму Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
 33. Яценко Борис Павлович - доктор географічних наук, професор кафедри країнознавства та туризму Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
Останнє оновлення на П'ятниця, 17 жовтня 2014 18:23