English Ukrainian
v598 PDF Друк E-mail
Автор: Administrator   
Середа, 14 квітня 2021 14:58

page white acrobatЗавантажити

УДК 911.3:615.825                                                               https://doi.org/10.17721/2308-135X.2019.53.59-63

Бєлоусова Наталія Володимирівна,

кандидат географічних наук, доцент Національний авіаційний університет, Київ, Україна,

e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду


НАУКОВІ ПІДХОДИ СУСПІЛЬНО-ГЕОГРАФІЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ ІНКЛЮЗИВНОГО ТУРИЗМУ В УКРАЇНІ

Мета. Розглянути теоретико-методологічні особливості розвитку та впровадження інклюзивного реабілітаційно-соціального туризму в Україні, з акцентом на наукові підходи та методи дослідження інклюзивного туризму в рамках суспільної географії.

Методика. Використані аналітичний, статистичний, графічний, системний і порівняльно-географічний методи.

Апробація. Основні концептуальні питання щодо науково-теоретичного підґрунтя дослідницької діяльності в напрямі інклюзивного туризму були досліджені як вітчизняними вченими (Л.Бармашина, Н.Бєлоусова, С.Дерев'янко, О.Заярнюк, Л.Науменко та інші), так і закордонними науковцями (О.Бавельський, О. Дискін, С.Махов, О.Сесьолкін, Є.Сігіда, Д.Чепик та інші) та пройшли апробацію у попередніх роботах автора даної статті.

Наукова новизна. Користуючись досвідом зарубіжних країн, де інклюзивний туризм отримав широкий розвиток і має високу ефективність впровадження, ми пропонуємо першочергові кроки щодо розвитку інклюзивного соціально – реабілітаційного туризму в Україні у вигляді наукових підходів як складових теоретико-методологічної бази дослідження.

Практична значимість. В статті піднімаються дискусійні питання, що стосуються науково-теоретичного підґрунтя, у вигляді наукових підходів щодо суспільно-географічних досліджень інклюзивного туризму в Україні. Основними суб'єктами реабілітаційних процесів в рамках розвитку інклюзивного туризму, розглядаються люди з інвалідністю, як представники найбільш вразливої інклюзивної категорії. Матеріали публікації можуть бути використані в подальших наукових дослідженнях із зазначеної тематики, в процесі роботи департаментів та фахових установ, які надають реабілітаційні послуги людям з інвалідністю, а також дотичні до туристичної сфери.

Ключові слова: науковий підхід, інклюзивний туризм, суспільно-географічні дослідження, види реабілітації.

Список використаних джерел:

1. Бєлоусова Н.В. Розвиток туристичного продукту м. Києва: інновації і перспективи. Науковий вісник Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича. Серія: географія. – Чернівці. - Вип.808, 2019. – С.113-117.

2. Бєлоусова Н.В. Інклюзивний туризм у системі реабілітаційної географії: від теорії до практики: монографія / Бєлоусова Н.В. – К., ТАЛКОМ, 2018. – 346 с.

3. Белоусова Н.В. Нові форми та прийоми навчання студентів з інклюзією в університеті «Україна» в рамках програми розвитку інклюзивного соціально-реабілітаційного туризму. Вісник Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут». Політологія. Соціологія. Право : зб. наук. праць. - Київ, 2017.- № 1/2 (33/34). – С.92-95.

4. Богданов С. Соціальний захист інвалідів. Український та польський досвід / С. Богданов ; відп. ред. О. Палій. – Київ : Основи, 2002. – 93 с.

5. Включение детей с ограниченными возможностями здоровья в программы дополнительного образования: Методические рекомендации / под ред. А.Ю. Шеманова. – М.: ГБОУ г. Москвы Центр образования № 491 «Марьино», Институт проблем интегративного (инклюзивного) образования МГППУ, 2012. – 253 с.

6. Мельниченко О.А., Особливості розвитку індустрії туризму в Україні: Монографія / О.А. Мельниченко, В.О. Шведун. - Харків: Видавництво НУЦЗУ, 2017. - 153 с.

7. Руденко Г.Л. Из опыта работы с детьми-инвалидами // Воспитание школьников. - 2004. - № 1. - С. 36-40.

8. Ярская-Смирнова Е.Р. Социальная работа с инвалидами / Е.Р. Ярская-Смирнова, Э.К. Наберушкина. – СПб. : Питер, 2004. – 316 с.

Надійшла до редколегії 25.11.2020

Останнє оновлення на П'ятниця, 16 квітня 2021 12:40