English Ukrainian
v599 PDF Друк E-mail
Автор: Administrator   
Середа, 14 квітня 2021 15:05

page white acrobatЗавантажити

УДК 338. 483                                                                                                                https://doi.org/10.17721/2308-135X.2020.59.64-69

Масляк Петро Олексійович,

доктор георафічних наук, професор Київський національний університет імені Тараса Шевченка, м. Київ, Україна,

e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду


ГЕОГРАФІЧНІ МЕТОДИ ЛОКАЛІЗАЦІЇ МІСЦЬ ІСТОРИЧНИХ ПОДІЙ (НА ПРИКЛАДІ БИТВИ ПРИ СИНІХ ВОДАХ)

Мета. Розглянути роль географічних методів у дослідженні локалізації місць, де в минулі століття відбувалися великі доленосні битви. Здійснити порівняльний аналіз двох ймовірних місць битви при Синіх Водах методами географічної науки.

Методика дослідження полягає у використанні системи комплексних методів географічної науки для попереднього пошуку місць великих битв минулого і їх можливої адаптації до методів історичної і військової наук. Здійснена спроба адаптації групи географічних методів дослідження до потреб археологічної науки. Використані наступні методи дослідження: аналіз, синтез, індукція, дедукція, порівняння, систематизація, узагальнення, абстракція тощо.

Результати. Проведено аналіз методом виключення двох ймовірних місць локалізації битви при Синіх Водах. Наведені географічні аргументи, які спростовують нинішню офіційну думку про те, де ця битва відбувалася. Дане дослідження дає археологам локалізацію території, де вони можуть проводити розкопки, раз офіційна версія не дала їм поживи для отримання відповідних артефактів. Створено науково-методичне тло для використання топонімічного методу дослідження в археології та військовій науці. Підкреслено значення гідрологічних і економіко-географічних чинників у науковому пошуку районів, де в минулому відбувалися великі доленосні битви. Запропонована для проведення археологічних розкопок конкретна територія Вінницької області неподалік села Уланів на річці Снивода, яка є лівим притоком річки Південний Буг у Вінницькій області.

Наукова новизна. Вперше у вітчизняній туристичній і географічній літературі виконано порівняльний аналіз двох ймовірних місць битви при Синіх Водах методами географічної науки. Запропоновано принципи використання методів географічної науки при пошукових дослідженнях істориків, археологів, краєзнавців тощо місць великих битв, які відбувалися багато століть тому і які не були точно локалізовані в писемних джерелах минулого.

Практична значимість дослідження полягає у встановленні історичної правди, наданні археологам конкретної території для розкопок, створенні відповідної методології географічної науки з її подальшим використанням історичною і військовою науками. Запропоновано поняття ландшафтно сприятливих умов для проведення історичних битв, значення яких з заглибленням у минуле постійно зростало для перемоги тієї чи іншої сторони. Результати даного дослідження також будуть цікаві студентам старших курсів географічних, історичних, туристичних спеціальностей і спеціалізацій.

Ключові слова: локалізація історичних подій, простір і час, туристична атракція, ландшафтна психологія.

Список використаних джерел:

1. Нариси воєнно-політичної історії України, навчальний посібник, - Острог: Вид-во НУ "Острозька академія", 2014. - С. 385.

2. Печенюк І., Соколюк С. Синьоводська битва та її місце у воєнній історії України. Наукові записки Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького, сер.: історичні науки, вип.20, 2015. - С. 34-41.

3. Сорока Ю. Битва при Синих Водах. - Х.: Фоліо, 2011. - С. 135.

Надійшла до редколегії 23.11.2020

Останнє оновлення на П'ятниця, 16 квітня 2021 12:42