English Ukrainian
Випуск 2 PDF Друк E-mail

Зміст

І. НАУКОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ ДЛЯ ПОТРЕБ ТУРИЗМУ

Олійник Я.Б. Географічна наука – розвиткові туризму

Розглядаються питання внеску географічної науки у розробку актуальних проблем розвитку туризму в поточний період.

Любіцева О.О. Наукове забезпечення розвитку туризму в Україні

Яценко Б.П. Стан та проблеми удосконалення системи освіти з підготовки фахівців з туризму

Кіптенко В.К., Малиновська О.Ю. Концепція програми формування і просування туристичного іміджу України на цільових сегментах

Проаналізовано результати впровадження існуючих програм просування іміджу України. На підґрунті оцінок аналізу конкурентної спроможності, SWOT-аналізу середовища туристичної діяльності в Україні, факторів формування іміджу та маркетингових складових туристичного іміджу (5 „А” туристичного продукту) запропоновані основні напрями програми формування і просування туристичного іміджу України.


ІІ.НАУКОВО-ПРАКТИЧНІ ПРОБЛЕМИ РЕКРЕАЦІЇ ТА ТУРИЗМУ

Підлісецька І.О. Теоретико-методологічні розробки дослідження об¢єктів історико-культурного призначення

Статтю присвячено дослідженню об’єктів історико-культурного призначення. Розглянуто методи, способи та прийоми дослідження різними науками: історією, культурологією, археологією, архітектурою, рекреаційною географією, картографією та ін. Особливу увагу приділено картографічному методу дослідження та використання сучасних ГІС-технлолгій.

Редько Т.В. Методологія біхевіористських досліджень

У статті висвітлені проблеми, пов’язані з розробкою методології кількісної оцінки якісних показників сприйняття людиною геоінформаційного середовища. На основі авторського дослідження запропоновані найбільш ефективні методи та їх характеристика.

Сировець С.Ю. Суспільно-географічні аспекти рекреаційно-туристичної діяльності

Проаналізовано основні положення формування рекреаційно-туристичної діяльності. Досліджено завдання та основні складові рекреаціно-туристичної діяльності. Сформульовані напрямки розвитку рекреаціно-туристичної діяльності відповідно до вимог сталого розвитку туризму.

Бейдик О.О. Екологічні чинники в розвитку регіональної рекреаці

Висвітлено вплив екологічних чинників на розвиток і структуру регіональної рекреації. Наведена класифікація чинників, які формують екологічну картину території. За характером їх сумарного впливу на формування регіональних рекреаційних комплексів виділено 7 регіонів України, по яких наведені дані про потенційно-небезпечні об’єкти.

Смирнов І.Г. Логістика ресурсної бази туризму як чинник його сталого розвитку

У статті розкрито важливість сутність, підходи та конкретні методи логістичної оцінки рекреаційно-туристичних ресурсів, що в сукупності становить зміст логістики ресурсної бази туризму – важливого складника компонентної структури логістики туризму. Ключові слова: туризм, логістика, ресурсна база, сталий розвиток, логістичний потенціал.

Уліганець С.І. Туристський імідж регіону

Карасьова К.Л. Сучасний стан туризму у місті Києві

Залещик В.В. Умови розвитку рекреації на Луганщині

Бейдик О.О., Майборода Н.В. Архітектурно-історичні рекреаційно-туристські ресурси  (на прикладі некрополів України)

Пацюк В.С. Індустріальний туризм та його особливості

Січук Д.Г. Географія винного туризму

Криштапович М.О. Ігровий туризм в Україні

Божук Т.І. Значення і перспективи розвитку бальнеологічних курортів (на прикладі „Східниця” (Україна) та „Марціальних вод” (Росія))

Смирнов І.Г. Логістика готельних послуг у туризм

Новикова В.І. Готельне господарство як складова туристської інфраструктури

Носовська Т. Л. Перспективи функціонування бюджетних авіакомпаній для туризму на авіаційному ринку України

ІІІ. АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ГЕОГРАФІЇ

Гладкий О.В. Особливості делімітації поліцентричних промислово-агломераційних утворень України

Кирилюк О. В. Теоретико-методологічна база визначення антропогенної перетвореності басейну малої річки

Макаренко П.О. Інноваційна та логістична складові автомобілебудування: суспільно-географічний аспект

Лопаткін І.О. Аналіз територіальної структури сфери послуг Оболонського району міста Києва

Стафійчук В.І.Черненко Л.В. Італійська школа геополітики

Клименко С.Ю. Цивілізаційний  аспект у формуванні геостратегічних векторів Союзу націй Південної Америки