English Ukrainian
Випуск 3 PDF Друк E-mail
І. ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ТУРИЗМУ В УКРАЇНІ ТА СВІТІ

Шищенко П.Г., Олійник Я.Б., Олещенко В.І. Українське географічне товариство і проблеми розвитку туризму в Україні

Розглядаються питання участі Українського географічного товариства у вирішенні актуальних проблем розвитку туризму в країні.

Любіцева О.О. До питання термінології в туризмі

Розглядається питання єдності понятійно-термінологічного апарату в наукових дослідженнях, підготовці кадрів та в практичній діяльності туризму.

Смирнов І.Г. Новітні інформаційні технології в туристичному маркетингу

Представлено основні напрямки застосування новітніх інформаційних технологій у туристичному маркетингу. Запропоновано рекомендації для українських турфірм з «електронного» та «віртуального» маркетингу та відповідних каналів просування турпродуктів (створення та використання веб-сайтів, маркетингова стратегія тощо).

Радченко О.М. ПР і рекламна діяльність ВАТ «Інтурист» Української РСР у 70-х рр. ХХ ст.

В статті розглянуто ПР і рекламну діяльність провідної організації в галузі іноземного туризму Радянського Союзу ВАТ «Інтурист»  як в Україні, так і за кордоном у 70-х р. ХХ ст. Проаналізовано  участь у міжнародних ярмарках та туристичних виставках, співпрацю з засобами масової інформації, рекламу турів до соціалістичних країн, анкетування туристів. Зазначено, що діяльність республіканського Управління носила централізований, суворо регламентований характер, була спрямована на  піднесення міжнародного авторитету СРСР та УРСР, враховувала світові тенденції розвитку туризму, але була обмежена недостатністю повноважень.

Маленков Р.О. Блок рекреаційно-туристичної інформації у кадастрі територій та об’єктів природно-заповідного фонду України

В цій статті розкриваються питання висвітлення інформації рекреаційно-туристичного характеру в інтерактивній інформаційній системі кадастру територій та об’єктів природно-заповідного фонду України. Проблема є дуже актуальною зважаючи на майбутнє планове збільшення кількості об’єктів фонду за рахунок нових національних природних парків та у світлі майбутнього проведення в Україні ЄВРО 2012.

Доан П. В. Світові перспективи фестивального туризму України

У статті розкривається поняття фестивального туризму як однієї зі складових подієвого туризму, описується сучасний стан фестивального туризму в Україні та визначаються перспективи його розвитку до міжнародного рівня.

Сливчак Н.Є. Екскурсійна діяльність в школі

Розглядаються питання удосконалення підготовки вчителя для ведення екскурсійної діяльності.

Пацюк В.С. Аналіз світового досвіду розвитку індустріального туризму

Розглянуто питання організації індустріального туризму в світі. Зроблено аналіз його галузевої структури та висвітлено особливості становлення.

Пестушко В.Ю. Кон’юнктура світового ринку туристичних послуг в умовах глобальної економічної кризи

Стаття присвячена дослідженню стану сучасного світового ринку туристичних послуг. За новітніми статистичними матеріалами виконано ґрунтовний аналіз поточної ситуації, визначено характер змін у кон’юнктурі світового туристичного ринку. Виявлено основні тенденції розвитку кон’юнктури, що спостерігаються внаслідок глобальної економічної кризи. Вказано основні регіони та країни, які зазнали найбільших збитків, визначено місце України на світовому туристичному ринку. Показано можливі перспективи подальшого розвитку світового ринку міжнародного туризму.

Короткова А.Я., Стафійчук В.І. Особливості розвитку туризму в країнах Південно-Східної Азії

Зроблено наголос на особливостях розвитку туризму в країнах Південно-Східної Азії на сучасному етапі.

Яценко Б.П. Культурологічні та екологічні особливості міжнародного та внутрішнього туризму Японії

В статті досліджується туристсько-рекреаційні комплекси Японії, як приклад будови туристко-рекреаційного комплексу економічно розвиненої країни.

Матвієнко В.М., Матвієнко Н.М. Етнографічні ресурси Туреччини як складова туристсько-рекреаційного потенціалу

Розглянуто особливості етнографічних ресурсів Туреччини як важливої складової туристсько-рекреаційного потенціалу.

Залещик В.В. Відпочинок, рекреація, туризм: зарубіжний досвід

Розглядаються актуальні питання розвитку відпочинку, рекреації та туризму на прикладі зарубіжного досвіду.

ІІ. ГЕОГРАФІЯ РЕКРЕАЦІЇ І ТУРИЗМУ: ТЕОРЕТИЧНІ І ПРИКЛАДНІ ПИТАННЯ

Аріон О.В., Мотузенко О.О., Уліганець С.І., Галатенко І.Г. Туристсько-рекреаційний потенціал печерського району м. Києва

В статті проаналізовано рекреаційні ресурси Печерського району м. Києва як основу рекреаційно-туристичної діяльності, визначено актуальні і перспективні напрями розвитку рекреації і туризму в межах адміністративного  району з урахуванням проведення в м. Києві фіналу чемпіонату Європи 2012 року з футболу.

Сировець С.Ю. Рекреаційно-туристична діяльність в системі сталого розвитку регіону

Проаналізовано основні положення рекреаційно-туристичної діяльність в системі сталого розвитку регіону. Досліджено систему вимірів сталого розвитку, яка може бути використана як основа при дослідженні рекреаційно-туристичної діяльності на регіональному рівні.

Іванов О.В. Проблеми розвитку яхтинга в Україні

В статті викладено проблеми розвитку яхтинга в Україні та приклади створення яхт-клубів європейського стандарту.

Тертична Ю.В. Замковий туризм в Україні

Замковий туризм в Україні. У роботі розглянуто перспективи розвитку замкового туризму в Україні. Розглядається проблема збереження і відновлення замкових комплексів. Наводяться приклади успішного використання замків Європи в економічній діяльності. Розкриваються особливості розташування і використання. Наголошується на перспективності  цього виду туризму як для іноземців, так і для українських туристів.

Мацюк О.В. Основні фактори розвитку туризму в країнах Південно-східної Азії на прикладі Тайланду

Виділено основні фактори розвитку туризму в регіоні Південно-Східна Азія. Дуже важливим є дослідження туристичних ресурсів, інфраструктури туризму з метою визначення шляхів розвитку і вдосконалення індустрії туризму. Маючи вигідне геополітичне розміщення, регіон Південно-Східна Азія володіє великим туристично-рекреаційним потенціалом, культурно-історичними пам’ятками світового рівня  та туристичною індустрією,що розвивається.

Дмитрук О.Ю., Бондаренко І.В. Еколого-сакрально-бальнеологічна стежка «Дива Феофанії»

Запропоновано проект еколого-сакрально-бальнеологічна стежки.

Дмитрук О.Ю., Борідченко О.В. Ботанічна екостежка в Голосіївському лісі

Запропоновано концепцію ботанічної екостежки в Голосіївському лісі.

Дмитрук О.Ю., Галатенко І.Г. Сакрально-етнографічна екостежка в Голосіївському лісі

Запропоновано концепцію сакрально-етнографічної екостежки в Голосіївському лісі.

Дмитрук О.Ю.,  Гондарєва К.В. Зоологічна екостежка в Голосіївському лісі

Запропоновано концепцію зоологічної екостежки в Голосіївському лісі.

Дмитрук О.Ю., Ковалевич А.І. Сакральна екоекостежка “Лиса гора”

Запропоновано концепцію сакральної екостежки «Лиса гора».

Дмитрук О.Ю., Стригун О.Г. Краєзнавча екостежка в парку “Нивки”

Запропоновано концепцію краєзнавчої екостежки в парку «Нивки».

Дмитрук О.Ю., Пономаренко Д.В. Гідрологічна екостежка “Київська Венеція”

Запропоновано концепцію гідрологічної екостежки “Київська Венеція”.

Дмитрук О.Ю., Латуринський Т.Л. Історико-краєзнавча екостежка в Конча-Заспі

Запропоновано концепцію історико-краєзнавчої екостежки в Конча-Заспі.

ІІІ. АКТУАЛЬНІ  ПРОБЛЕМИ ГЕОГРАФІЇ

Гуменюк А. Е., Иливанова И.В. Ландшафты Чебоксарской агломерации для развития региональных туристско-рекреационных систем и рационального природопользования

Сливка Р.Р. Вплив міжнародних конфліктів на геополітичне положення Україн

В статті розглянуто вплив міжнародних конфліктів на геополітичне положення України. Запропоновано визначення поняття “геоконфліктне положення держави”. Здійснено оцінку геоконфліктного положення України на трьох рівнях: глобальному, регіональному та сусідському.

Мальчикова Д. С., Топчієв О.Г. Територіальний підхід у вирішенні геоекологічних проблем в контексті становлення геопланувальної парадигми

В статті на основі вивчення наявного досвіду вирішення геоекологічних проблем в процесі управління територіальним розвитком обґрунтовано необхідність переходу від галузевих підходів щодо підтримання геоекологічної рівноваги до територіальних моделей розробки і вирішення геоекологічних проблем.

Білоус А.В. Суспільно-географічні дослідження інформаційної сфери

В статті «Суспільно-географічні дослідження інформаційної сфери» систематизовано основні вітчизняні напрями дослідження інформаційної сфери, яка поєднує виробництво, обробку, зберігання і розповсюдження інформації і знань.

Логвин М.М., Шуканов П.В. Сучасні геодемографічні проблеми і теорія “Золотого” мільярда

Розкривається сутність теорії “золотого” мільярду. Досліджується взаємозв’язок сучасних демографічних процесів та демографічної поведінки населення в контексті концепції. Проводиться її аналіз та механізм реалізації на сучасному етапі.

Литовченко І.В. Теоретико-методологічні та методичні основи суспільно-екологічного районування Шепетуха О.В. Аналіз системи вищої освіти у країнах світу

Обоснованы теоретико-методологические основы и методика общественно-экологического районирования. Предложены новые категории – «общественно-экологическая система», «общественно-экологический район», «антропотехногенная нагрузка». Определены принципы и критерии общественно-экологического районирования.

Шепетуха О.В. Аналіз системи вищої освіти у країнах світу

Проаналізовано основні показники, що характеризують рівень вищої освіти країн світу, на основі чого відтворено картину загальних тенденцій розвитку системи вищої освіти у різних країнах світу. На основі статистичних даних виокремлено країн-лідерів за рівнем розвитку системи вищої освіти. Під час дослідження методом кластерного аналізу країни розподілено на групи відповідно до інтегрального показника рівня ВО.

Іванова О.С. Теоретико-методологічні основи мелогеографії України

У даній статті сформульовано поняття мелогеографії, її структуру, зв’язок з іншими науками, методи дослідження.

Нагорна М. М. Корпоратизація російського авіакосмічного комплексу

У статті проаналізовано процеси злиття і поглинання в авіакосмічній галузі Росії. Розглянуто корпоративну структуру основних постачальників та виробників авіакосмічної галузі в умовах глобалізації. Досліджено, що сьогодні успіх на зовнішньому аерокосмічному ринку мають ті ком­панії, які заздалегідь сконцентрували свій інтелектуальний, науково-технічний та промисловий потенціал у формі потужних інтегрованих структур, спроможних розробляти конкурентоспроможну продукцію.

ВІДОМОСТІ ПРО АВТОРІВ

  1. Аріон О.В. – доцент кафедри географії України Київського національного університету імені Тараса Шевченка, кандидат географічних наук, доцент.
  2. Білоус А.В. – аспірантка кафедри країнознавства та туризму Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
  3. Бондаренко І.В. – магістр кафедри географії України Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
  4. Борідченко О.В. – магістр кафедри географії України Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
  5. Галатенко І.Г. – магістр кафедри географії України Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
  6. Гондарєва К.В. – магістр кафедри географії України Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
  7. Гуменюк А. Е. – Чувашский государственный университет им. И.Н. Ульянова, историко-географический факультет, ассистент кафедры физической географии и геоморфологии.
  8. Доан П. В. – студент IV курсу Київського інституту регіонального управління, підприємництва, екологічного менеджменту та туризму.
  9. Дмитрук О.Ю. – завідувач кафедри географії України Київського національного університету імені Тараса Шевченка, доктор географічних наук, професор.
  10. Залещик В.В. – аспірантка кафедри країнознавства та туризму Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
  11. Іванов О.В. студент 5 курсу кафедри країнознавства та туризму, Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
  12. Іванова О.С. – студентка 5 курсу кафедри країнознавства та туризму, Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
  13. Иливанова И.В. – Чувашский государственный университет им. И.Н. Ульянова, историко-географический факультет, старший преподаватель кафедры природопользования и геоэкологии.
  14. Ковалевич А.І – магістр кафедри географії України Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
  15. Короткова А.Я. – професор кафедри міжнародного туризму Київського національного університету культури і мистецтв, кандидат  географічих наук.
  16. Латуринський Т.Л. – магістр кафедри географії України Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
  17. Литовченко І.В. – доцент кафедри загальноекономічних дисциплін Полтавського університету споживчої кооперації України, кандидат географічних наук, доцент.
  18. Логвин М.М. – Полтавський університет споживчої кооперації України, кандидат географічних наук, доцент.
  19. Любіцева О.О. – завідувач кафедри країнознавства та туризму Київського національного університету імені Тараса Шевченка, доктор географічних наук, професор.
  20. Маленков Р.О. – старший викладач Інституту землевпорядкування та інформаційних технологій при Національному авіаційному університеті.
  21. Мальчикова Д.С. – доцент кафедри соціально-економічної географії Херсонського державного університету, кандидат географічних наук, доцент.
  22. Матвієнко В.М. – доцент кафедри географії України Київського національного університету імені Тараса Шевченка, кандидат географічних наук, доцент.
  23. Матвієнко Н.М. – завідувач навчальної лабораторії геоінформації та туризму Київського національного університету імені Тараса Шевченка, кандидат географічних наук, асистент.
  24. Мотузенко О.О. – доцент географії України Київського національного університету імені Тараса Шевченка, кандидат географічних наук, доцент.
  25. Мацюк О.В. – студенка 4 курсу кафедри країнознавства та туризму Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
  26. Нагорна М.М. – аспірантка кафедри країнознавства та туризму Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
  27. Олійник Я.Б. – декан географічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка, член-кор. АПН України, доктор економічних наук, професор., засл. діяч науки і техніки.
  28. Олещенко В.І. – віце-президент Українського географічного товариства, кандидат географічних наук, доцент.
  29. Пацюк В.С. – асистент кафедри фізичної географії та геології Криворізького державного педагогічного університету.
  30. Пестушко В.Ю. – доцент кафедри країнознавства і туризму Інституту міжнародних відносин Національного авіаційного університету, кандидат географічних наук, доцент.
  31. Пономаренко Д.В. – магістр кафедри географії України Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
  32. Радченко О.М. – старший викладач Черкаського національного університету імені Б. Хмельницького.
  33. Сировець С.Ю. – спеціаліст навчальної лабораторії геоінформації та туризму Київського національного університету імені Тараса Шевченка, здобувач.
  34. Сливчак Н.Є. – вчитель географії СШ № 176.
  35. Сливка Р.Р. - кандидат географічних наук, доцент кафедри географії і природознавства Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника.
  36. Смирнов І.Г. – професор кафедри кафедри країнознавства та туризму Київського національного університету імені Тараса Шевченка, доктор географічних наук, професор.
  37. Стафійчук В.І. – доцент кафедри кафедри країнознавства та туризму Київського національного університету імені Тараса Шевченка, кандидат географічних наук, доцент.
  38. Стригун О.Г. – магістр кафедри географії України Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
  39. Тертична Ю.В. - студентка 3 курсу кафедри країнознавства та туризму, Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
  40. Топчієв О.Г. – завідувач кафедри економічної та соціальної географії Одеського національного університету імені І.І. Мечникова, заслужений діяч науки і техніки України, доктор географічних наук, професор.
  41. Уліганець С.І. – доцент кафедри географії України Київського національного університету імені Тараса Шевченка, кандидат географічних наук, доцент.
  42. Шищенко П.Г. – Президент Українського географічного товариства, член-кор. АПН України, доктор географічних наук, професор, засл. діяч науки і техніки.
  43. Шепетуха О.В. – студентка 4 курсу кафедри країнознавства та туризму, Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
  44. Шуканов П.В. – Полтавський університет споживчої кооперації України, кандидат географічних наук, доцент.
  45. Яценко Б.П. – професор кафедри кафедри країнознавства та туризму Київського національного університету імені Тараса Шевченка, доктор географічних наук, професор.

  КОЛОНКА РЕЦЕНЗЕНТА

  В третьому номері наукового збірника «Географія та туризм» вміщено 35 статей 44 автора, серед яких – вчені ряду провідних вищих навчальних закладів України та науковці з Росії. До пріоритетних напрямів науково-практичних розробок слід віднести публікації з проблематики та історії національного туризму, застосування інформаційних технологій в туризмі, розвитку заповідної справи та природоохоронної діяльності в цілому.

  В I розділі («Проблеми розвитку туризму в Україні та світі», 13 статей) зібрані матеріали, присвячені проблемам розвитку національного туризму, теоретичним засадам рекреаційної географії та географії туризму, вдосконаленню поняттєво-термінологічного апарату цих конструктивних напрямів географічної науки, проблематиці світового ринку туристичних послуг і питанням країнознавчого та регіонального розвитку туризму, аналізу його окремих видів. ІІ розділ («Географія рекреації і туризму: теоретичні і прикладні питання», 13 статей) присвячений аналізу рекреаційно-туристських аспектів розвитку крупних міст, стану та перспективам розвитку туризму, дослідженню специфічних видів національного туризму, сучасному та майбутньому популярних туристських регіонів, обґрунтуванню концепцій екологічних стежок (ботанічних, сакрально-етнографічних, зоологічних, гідрологічних, історико-краєзнавчих тощо) на території великого міста. ІІІ розділ («Актуальні проблеми географії», 9 статей) містить публікації, присвячені актуальним геоекологічним та геодемографічним проблемам сучасності, питанням суспільно-екологічного районування і розвитку регіональних туристсько-рекреаційних систем.

  Збірник віддзеркалює сучасні науково-практичні тенденції географічної науки, актуальні суспільно-географічні та природознавчі проблеми України (проведення акцій «Сім історико культурних чудес України», «Сім природних чудесУкраїни», організація чемпіонату Європи з футболу «Євро-2012» та ін.), в вирішенні яких беруть участь географи, економісти, картографи, представники інших наук.Позитивним є те, що в збірнику представлені наукові розробки не тільки відомих фахівців-географів, а й студентської молоді (близько 30% авторів складають студенти географічного факультету КНУ імені Тараса Шевченка). В той же час ряд публікацій молодих авторів мають невисокий науковий рівень, слабку статистичну базу та поверхневі висновки. Слід відмітити і слабку наповненість збірника ілюстративно-графічним (в тому числі картографічним) матеріалом.

  Загалом слід вітати вихід чергового номера збірника «Географія та туризм», що висвітлює низку актуальних теоретичних та прикладних питань рекреаційної географії, природоохоронної справи, організації туристського середовища тощо.

  Бейдик О.О., доктор географічних наук,
  професор кафедри країнознавства та туризму
  Київського національного університетуімені Тараса Шевченка