English Ukrainian
Випуск 12 PDF Друк E-mail

І. ГЕОГРАФІЯ РЕКРЕАЦІЇ ТА ТУРИЗМУ: ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРИКЛАДНІ ПИТАННЯ

Смирнов І.Г. Логістика митного контролю міжнародних туристичних потоків в світлі підготовки України до ЄВРО-2012

Тема статті – логістика митного контролю туристопотоків – знаходиться на перетині новітніх напрямків логістичної теорії та практики, а саме – митної логістики та логістики туризму. Розкрито митні вимоги при перетині державного кордону України туристами, зокрема, щодо перевезення ручної поклажі, багажу, валюти, домашніх та диких тварин. Обґрунтовано логістичні підстави до створення швидкої та ефективної системи митного контролю пасажиро(туристопотоків та вантажопотоків), конче необхідної в умовах підготовки та проведення ЄВРО-2012 в Україн та Польщі.

Колотуха О.В. Сегментація соціального туризму в Україні

Статтю присвячено питанням сегментації та класифікації соціального туризму в Україні.

Новикова В.І. Складові основних видів транспорту як інфраструктури рекреації: сутність поняття, структура, класифікація

Транспорт розглядається як інфраструктура рекреаційної діяльності. По кожному з основних видів транспорту (автомобільному, залізничному, водному, повітряному) розглядаються такі їхні складові, як засоби перевезення, шляхи сполучення, транспортна інфраструктура, з позицій визначення сутності понять, структури, класифікації.

Антоненко В.С., Польовий А.М. Оцінка рекреаційних ресурсів і комфортності погодних умов Куяльницького лиману

Отримано кількісні оцінкі рекреаційних ресурсів Куяльницького лиману, оцінено ступінь дискомфорту для відпочиваючих за ступенем несприятливого впливу метеорологічних факторів на тепловий режим людини. Результати дослідження дозволяють більш доцільно застосувати метеорологічну інформацію для оцінки кліматичних умов і ресурсів водних об’єктів загалом, у тому числі з рекреаційним природокористуванням; розробки програм організації систем кліматичного моніторингу ландшафтів на рівні регіону.

Бейдик О.О., Рак Л.К. Екологічна безпека приморського рекреаційно-туристського комплексу України

Систематизовано уявлення щодо напрямів підвищення рівнів екобезпеки рекреаційних комплексів, запропонована картографічна модель бальної оцінки балансу екологічних чинників розвитку регіональних рекреаційно-туристських комплексів.

Радченко О.М. Екологічний аспект в роботі з іноземними туристами в Українській РСР у 1960-80 рр

У цій статті аналізується історичний розвиток екологічного аспекту в іноземному туризмі Української РСР.

Новосад Н.О. Тенденції розвитку готельної інфраструктури   в’їзного туризму

Розглянуто тенденції розвитку готельної інфраструктури (світовий, європейський, національний вимір) в’їзного туризму, проаналізовано розміщення в’їзних туристів в Україні.

Редько Т.В. Інформаційно-територіальна проекція туристичної привабливості регіонів України

Cтаття розглядає роль інформаційного чинника у механізмі туристської мотивації. Автор розкриває сутність інформації як одного з видів рекреаційно-туристських ресурсів та середовища туристичної діяльності. Досліджується вплив інформаційно-територіальної проекції на формування уявлень про туристичну привабливість регіонів України.

Сировець С.Ю. Територіальна організація туристичного процесу Столичного регіону

Проаналізовано основні положення формування туристичного процесу в Столичному регіоні. Розглядаються основні складові туристичного процесу та територіальна диференціація.

Залещик В.В. Комплексна оцінка рекреаційного потенціалу (на прикладі Луганської області)

Представлено комплексну оцінку рекреаційно-туристських ресурсів Луганської облаcті.

Моклиця Ю.В. Інформаційний туристичний центр  як інструмент місцевого туристичного розвитку

Здійснений аналіз доцільності створення та діяльності інформаційних туристичних центрів у туристичних містах, запропонована модель роботи такого центру, описані його функції та структура, наведений досвід та методики діяльності інформаційного центру у місті Луцьк.

Ключові слова: інформаційний туристичний центр, інформаційний пункт, туристична послуга, інфраструктура, споживачі туристичних послуг (туристи).

Тертична Ю.В. Особливості розвитку туризму в країнах Центральної Європи

В статті проаналізовано особливості розвитку туризму в країнах Центральної Європи.

Москаленко М.А. Туристичний імідж України

В даній статті розглядається туристичний імідж України як один із приоритетних засобів розвитку туристичного бізнесу. Висвітлено основні наукові напрямки розвитку брендингу країни. Проаналізовано уявлення та ставлення до України світовою спільнотою. Запропоновано ключові елементи у формуванні та розвитку туристичного іміджу.

Верхотурова О.А. Аналіз асортименту туристичного продукту Хмельницької області в мережі Інтернет

В статті проаналізовано асортимент туристичного продукту Хмельницької області в мережі Інтернет.

Дмитрук О.Ю., Булгакова Ю. С. Екологічна стежка «Барвистими стежками осені»

У статті досліджено зміст оздоровчої та рекреаційної діяльності в межах Національного ботанічного саду ім. М.М. Гришка НАН України. Запропоновано проект екологічної стежки “Барвистими стежками осені”

Дмитрук О.Ю., Федорова К.В. Екостежка «Чари голосієва»

У статті досліджено зміст оздоровчої та рекреаційної діяльності в межах Голосіївського лісу. Запропоновано проект екологічної стежки “Чари Голосієва”

Дмитрук О.Ю., Корчук О.С. Екологічна стежка «Зачарована осінь» територією парку-пам’ятки садово-паркового мистецтва «Нивки»

У статті досліджено зміст оздоровчої та рекреаційної діяльності в межах парку-пам’ятки садово-паркового мистецтва “Нивки”. Запропоновано проект екологічної стежки “ Зачарована осінь”

Дмитрук О.Ю., Козуб А.Є. Навчальна еколого-сакральна стежка  «Пізнаючи світ, ти пізнаєш себе»

У статті досліджено зміст оздоровчої та рекреаційної діяльності в межах Голосіївського лісу. Запропоновано проект навчальної еколого-сакральної стежки “ Пізнаючи світ, ти пізнаєш себе”.

Дмитрук О.Ю., Максименко Д.Л. Екологічна стежка «Шляхами Феофанії»

В даній статті розглянуто рекреаційний потенціал парку-памя`тки  садово-паркового мистецтва «Феофанія». Розроблено екологічну стежку, шлях якої охоплює як релігійну частину парку, так і її природні комплекси.

Дмитрук О.Ю., Морозова Л.В. Стежка здоров’я «Поєднання з природою» в межах національного природного парку «Голосіївський», як заключний етап соціально-психологічного ігрового тренінгу «Школа королеви»

У статті досліджено зміст оздоровчої та рекреаційної діяльності у національному природному парку «Голосіївський». Запропоновано проект стежки здоров’я для початківців та осіб із низьким рівнем фізичної підготовленості.

Дмитрук О.Ю., Знайда В.В. Екостежка «В унісон з природою» в парку «Дружби народів»

У статті досліджено зміст оздоровчої та рекреаційної діяльності в межах парку “ Дружби народів ”. Запропоновано проект екологічної стежки в парку “В унісон з природою ”

ІІ. КРАЇНОЗНАВСТВО ЯК МІЖДИСЦИПЛІНАРНИЙ НАПРЯМ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ: АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ

Смаль В.В. Основні моделі постіндустріального розвитку економіки країн ЄВРОСОЮЗУ: методика та результати дослідження

У статті викладені результати дослідження рівня та характеру постіндустріального розвитку країн Євросоюзу. На основі двадцяти дев’яти часткових показників було обчислено інтегральний коефіцієнт постіндустріального розвитку, проведено кластерний аналіз, виділені основні моделі постіндустріального розвитку.

Бейдик О.О., Грешнякова Т.В. Індія в об’єднанні  БРІК: туристський вимір

Проаналізовано динаміку міжнародних туристських прибуттів та доходів від туризму країн БРІК, висвітлено позицію Індії в цьому геополітичному та економічному об’єднанні;  досліджено динаміку розвитку туризму в Індії за 1995-2009 рр.

Ключові слова: міжнародні туристичні прибуття, БРІК, рекреаційно-туристські ресурси, об’єкти Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, мегаспецифіка.

Сасько Н.В. Виділення кластерів конкурентоспроможності  країн світу

Проаналізовано та виокремлено кластери галузей конкурентоспроможності країн світу на основі теорії конкурентних переваг М. Портера та ретингу Forbes 2000.

Гапченко О.І. Явище цифрової нерівності в сучасному суспільстві

У статті проаналізовано явище міжнародної цифрової нерівності як причинно-наслідковий ефект формування інформаційного суспільства; розглянуто основні показники цифрової нерівності; обґрунтовано необхідність вирішення даної проблеми.

Сергієнко О.П Вплив «ісламського фактора» на економічний розвиток країн Перської затоки

Стаття виявляє основні аспекти прояву релігійного фактора в процесі економічного розвитку країн-членів Ради Перської затоки. Містить аналіз ефективності економічної політики та певні висновки щодо місця цих близькосхідних країн у світовому господарстві.

Лисюк Х.С. Екологічна платформа розвитку світосистеми

У статті висвітлена актуальність побудови нової екологічної платформи суспільного розвитку та пов'язаної з цим нагальної необхідності трасформації усіх сфер життя. Виділено основні проблеми, що ускладнюватимуть розвиток та запроновано шляхи їх подолання.

Гуцол А.А. Особливості регіональної політики Китаю

Стаття містить характеристику розвитку регіонів та окремих районів КНР. Розкриває основні цілі і риси регіональної політики Китаю. Подає опис механізму реалізації регіональних завдань.

Федорчук І.В. Система раціонального управління паливними ресурсами в Норвегії

Проаналізовано систему раціонального управління паливними ресурсами на прикладі Норвегії та виокремлено основні принципи раціонального управління ними.

ІІІ. ПРОБЛЕМИ РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ

Зима О.Г., Кавун С.В., Підгайна В.О. Національний ринок авіаційних перевезень в умовах процесу інтеграції до Спільного авіаційного простору

Для України окреслений стратегічний план розвитку у рамках спільної діяльності з ЄС. Маючи потужний потенціал, вигідне географічне положення в Україні існують чималі проблеми, що потребують нагального вирішення. Першочергових реформ потребує інфраструктура транспортного забезпечення, що є основним елементом сполучення між державами.

Логвин М.М. Демографічні процеси як відображення духовно-морального стану населення

В статті розглядається аналіз причин смертності населення в Україні. Наголошується на ролі духовних та морально-емоційних чинників у демографічних процесах, зокрема, смертності та захворюваності населення. Підкреслюється взаємозв’язок духовних негараздів: вбивств, самогубств, злочинності та демографічних процесів.

Левицька О.Л., Запотоцький С.П. Регіональне програмування як ефективний елемент управління регіональним розвитком

Охарактеризовано сутність та механізм реалізації регіональних програм соціально-економічного розвитку. Розглянуто ефективність їх застосування в трансформаційних умовах становлення ринку й визначено основні проблеми реалізації комплексних програм регіонального розвитку на практиці.

Тонконог О.О. Оцінка експортного потенціалу зернової галузі  України

У статті оцінено експортний потенціал зернової галузі України. Досліджено світовий ринок зерна та динаміку між виробництвом та споживанням зерна у світі. Висвітлено динаміку експорту зерна з України.

Богомолов В.І. Вплив Придніпровської залізниці на навколишнє природне середовище

В даній статті досліджується вплив залізничного транспорту на навколишнє середовище на прикладі Придніпровської залізниці. Проаналізовано загальну тенденцію впливу залізниці на навколишнє середовище, а також, окремо, показана динаміка забруднення атмосфери на шести залізницях, проведені певні висновки.

У повній мірі охарактеризовано екологічну ситуацію на Придніпровській залізниці та основні елементи-забрудники.

IV. ПРИРОДНИЧА ГЕОГРАФІЯ: ТЕОРІЯ ТА ПРАКТИКА

Калько А.Д. Конструктивна класифікація ділянок надр за глибиною земної кори. Стан і перспективи

Проаналізовані ділянки надр, наданих в користування для геологічного вивчення, добування корисних копалин та інших цілей. Запропоновано просторове розміщення меж ділянок надр відносно осадового, гранітного та базальтового шарів земної кори в якості єдиної класифікаційної ознаки.

Ключові слова: надра, гранітний шар, базальтовий шар, осадовий шар, кристалічний щит, надрокористування, просторова приуроченість.

Громик О.М. Радіоактивне забруднення ґрунтів Волинської області

Виконано комплексний аналіз забруднення ґрунтів 137Cs та  90Sr на території Волинської області у межах Маневицького,  Камінь-Каширського і Любешівського  адміністративних районів. Визначені головні шляхи оптимізації та зниження міграції радіонуклідів  у рослини.

Ключові слова: радіонукліди, органічні та мінеральні добрива, радіоактивне забруднення.

Кравчинський Р.Л. Особливості антропогенного впливу на поверхневі води басейну р.Інгулець

В статті розглянуто основні аспекти антропогенного впливу на поверхневі води басейну р. Інгулець. Досліджено зміну гідрографічної сітки річкового басейну, галузеву структуру водокористувачів, вплив господарської діяльності на гідрологічний та гідрохімічний режим річки.

Голюк О.В., Мойсеєнко Л.В. Верифікація даних приземної температури повітря МЗЦАО, CRU та REMO за 1850-2000 рр

Наводяться результати аналізу моделювання середньорічних даних приземної температури повітря, використовуючи дані МЗЦАО, CRU та REMO. Проаналізовано віковий хід температури повітря за 150 років та встановлено 2-х, 4-5-ти, 7-8-ми та 15-річні цикли. Показано її поступове підвищення та вплив регіональної компоненти на результати моделювання.

Діброва І.О. Проведення ландшафтної практики зі студентами-географами Київського національного університету імені Тараса Шевченка

В статті розкриваються головні положення практичної складової ландшафтознавства (на прикладі географічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка)

ВІДОМОСТІ ПРО АВТОРІВ

 1. Антоненко В.С. – завідувач кафедри міжнародного туризму, доктор географічних наук, старший науковий співробітник,  Київський національний університет культури та мистецтв.
 2. Бейдик О.О. – доктор географічних наук, професор, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, географічний факультет, кафедра країнознавства та туризму.
 3. Богомолов В.І. – студент 4-го курсу, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, географічний факультет, кафедра економічної та соціальної географії.
 4. Булгакова Ю.С. – студентка 5-го курсу, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, географічний факультет, кафедра географії України.
 5. Верхотурова О.А. – студентка 5-го курсу, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, географічний факультет, кафедра країнознавства та туризму.
 6. Гапченко О.І. – студентка 4-го курсу, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, географічний факультет, кафедра країнознавства та туризму.
 7. Голюк О.В. – студентка 5-го курсу, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, географічний факультет, кафедра метеорології та кліматології.
 8. Грешнякова Т.В. – аспірантка, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, географічний факультет, кафедра країнознавства та туризму.
 9. Громик О.М. – викладач, Луцький інститут розвитку людини Відкритого міжнародного університету розвитку людини “Україна”.
 10. Гуцол А.А. – студентка 4-го курсу, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, географічний факультет, кафедра країнознавства та туризму.
 11. Діброва І.О. – кандидат географічних наук, асистент, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, географічний факультет, кафедра фізичної географії та геоекології.
 12. Дмитрук О.Ю. – завідувач кафедри географії України, доктор географічних наук, професор, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, географічний факультет.
 13. Залещик В.В. – аспірантка, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, географічний факультет, кафедра країнознавства та туризму.
 14. Запотоцький С.П. – докторант, кандидат географічних наук, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, географічний факультет, кафедра економічної та соціальної географії.
 15. Зима О.Г. – проректор з науково-педагогічної роботи, кандидат економічних наук, доцент, Харківський національний економічний університет, кафедра туризму.
 16. Кавун С.В. – кандидат технічних наук, доцент, Харківський національний економічний університет, кафедра комп’ютерних систем і технологій.
 17. Знайда В.В. – студентка 5-го курсу, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, географічний факультет, кафедра географії України.
 18. Калько А.Д. – кандидат технічних наук, доцент, Національний університет водного господарства та природокористування, кафедра  розробки родовищ корисних копалин.
 19. Козуб А.Є. – студентка 5-го курсу, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, географічний факультет, кафедра географії України.
 20. Колотуха О.В. – кандидат географічних наук, доцент, Кіровоградський державний педагогічний університет ім. Володимира Винниченка, кафедра географії та геоекології.
 21. Кравчинський Р.Л. – аспірант, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, географічний факультет.
 22. Корчук О.С. – студентка 5-го курсу, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, географічний факультет, кафедра географії України.
 23. Левицька О.Л. – студентка 3-го курсу, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, географічний факультет, кафедра економічної та соціальної географії.
 24. Логвин М.М. – кандидат географічних наук, доцент, Полтавський університет споживчої кооперації України.
 25. Лисюк Х.С. – студентка 4-го курсу, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, географічний факультет, кафедра країнознавства та туризму.
 26. Максименко Д.Л. – студентка 5-го курсу, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, географічний факультет, кафедра географії України.
 27. Мойсеєнко Л.В. – студентка 5-го курсу, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, географічний факультет, кафедра метеорології та кліматології.
 28. Моклиця Ю.В. – здобувач кафедри туризму та готельного господарства Волинського національного університету  імені Лесі Українки.
 29. Москаленко М.А. – студентка 5-го курсу, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, географічний факультет, кафедра країнознавства та туризму.
 30. Морозова Л.В. – студентка 5-го курсу, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, географічний факультет, кафедра географії України.
 31. Новикова В.І. – кандидат географічних наук, в.о. доцента, Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького, Інститут економіки і права, кафедра туризму і готельно-ресторанної справи.
 32. Новосад Н.О. – аспірантка, генеральний директор, туристична компанія «Оріон-Інтур», Київський національний університет імені Тараса Шевченка, географічний факультет, кафедра країнознавства та туризму.
 33. Підгайна В.О. –  студентка 5-го курсу, Харківський національний економічний університет, факультет міжнародних економічних відносин, кафедра туризму.
 34. Польовий А.М. – завідувач кафедри агрометеорології та агрометпрогнозів, доктор географічних наук професор, Одеський державний екологічний  університет, Гідрометеорологічний інститут.
 35. Радченко О.М. – старший твикладач, Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького,  кафедра туризму.
 36. Рак Л.К. – аспірантка, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, факультет кібернетики, кафедра обчислювальної математики, провідний інженер.
 37. Редько Т.В. – аспірантка, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, географічний факультет, кафедра країнознавства та туризму.
 38. Сасько Н.В. – студентка 4-го курсу, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, географічний факультет, кафедра країнознавства та туризму.
 39. Сергієнко О.П. – студентка 4-го курсу, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, географічний факультет, кафедра країнознавства та туризму.
 40. Сировець С.Ю. – здобувач, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, географічний факультет, кафедра країнознавства та туризму.
 41. Смаль В.В. – кандидат географічних наук, докторант, доцент, Київський національний університет імені Тараса Шевченка.
 42. Смирнов І.Г. – доктор географічних наук, професор, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, географічний факультет, кафедра країнознавства та туризму.
 43. Тертична Ю.В. – студентка 4-го курсу, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, географічний факультет, кафедра країнознавства та туризму.
 44. Тонконог О.О. – аспірантка, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, географічний факультет, кафедра економічної та соціальної географії.
 45. Федорова К.В. – студентка 5-го курсу, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, географічний факультет, кафедра географії України.
 46. Федорчук І.В. – студентка 4-го курсу, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, географічний факультет, кафедра країнознавства та туризму.

КОЛОНКА РЕЦЕНЗЕНТА

В черговому науковому збірнику «Географія і туризм» (№12)  міститься 39 статей, які об’єднанні у чотири рубрики. В першій рубриці «Географія рекреації та туризму: теоретичні та прикладні питання» міститься 21 статей. Привертають увагу розробки, присвячені логістиці митного контролю туристопотоків та аналізу діяльності інформаційних туристських центрів. Ряд матеріалів висвітлює питання рекреаційного природокористування Приморського комплексу України.

В рубриці «Країнознавство як міждисциплінарний напрям наукових досліджень: актуальні проблеми», яка об’єднує 8 статей, найбільш цікавими є розробки, присвячені аналізу впливу «ісламського фактора» на розвиток країн Південно-Західної Азії та (аналізу) раціонального управління паливними ресурсами країн Європейської Півночі.

Третя рубрика «Проблеми регіонального розвитку» складається з 5 статей. Ряд статей аналізує національний ринок авіаперевезень та висвітлює перспективне планування як ефективний елемент управління регіональним розвитком. Матеріали четвертої рубрики «Природнича географія: теорія та практика» (5 статей) висвітлюють науково-практичні аспекти впровадження екологічної освіти в умовах великого міста та розглядають різноманітні аспекти фізичної географії України (гідрологічні, геологічні, ґрунтові).

В цілому, збірник «Географія туризму №12» є подальшим кроком на шляху пізнання географічної дійсності.

Бейдик О.О., доктор географічних наук, професор кафедри країнознавства та туризму

Київського національного університету імені Тараса Шевченка