English Ukrainian
Випуск 18 PDF Друк E-mail

І. ГЕОГРАФІЯ РЕКРЕАЦІЇ ТА ТУРИЗМУ: ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРИКЛАДНІ ПИТАННЯ

Смирнов І.Г. Промоційно-маркетингова політика України як важлива складова підготовки до Євро-2012

Висвітлено сучасні особливості промоційно-маркетингової та рекламної діяльності України як держави, яка прийматиме (разом з Польщею) фінальну частину Європейської футбольної першості Євро-2012. При цьому промоційно-маркетингова діяльність до Євро-2012 розглядається в контексті реалізації туристичної політики України як європейської держави.

Ключові слова: промоційно-маркетингова діяльність,  рекламна  діяльність, Євро-2012.

Приходько А.І. Понятійно-термінологійчний апарат туризмології: туристичний центр чи туристична дестинація

В статті піднімається питання щодо понятійно-термінологічного апарату туризмології. Зокрема, приділена увага дефініціям, що використовуються для визначення туристичних територій.

Ключові слова: туристичний простір, туристична територія, дестинація, туристичний район, туристичний регіон, туристичний центр, туристично-рекреаційна система.

Вишневський В.І. Ресурси екотуризму: основні поняття та визначення

Висвітлено сутність екотуристичних ресурсів: їх потенціал, види, цінність, використання. Розглануто співвідностість цих понять.

Ключові слова: екотуризм, потенціал, ресурси.

Биленкина К.К. Современное состояние рынка экологического туризма в России

Белан Л.Н., Богдан Е.А. Экологический туризм на особо охраняемых природных территориях республики Башкортостан: перспективы и проблемы развития

В статье рассматриваются перспективы развития экологического туризма на базе природных парков Республики Башкортостан. Проведен анализ существующего экономического положения в республике, как благоприятного для развития туристской сферы. Оценена рекреационная нагрузка на природные комплексы природных парков. Предложены подходы к развитию туризма, с учетом экологических и экономических аспектов.

Панюков А.И. Агротуризм:  история развития и  современное состояние

Статья посвящена анализу истории возникновения и современному состоянию агротуризма как самостоятельной отрасли туристического бизнеса.

Чорненька Н.В. Особливості організації стаціонарних видів туризму

 Охарактеризовано різновиди стаціонарного туризму. Узагальнено підходи попередніх дослідників й запропоновано авторське бачення особливостей розвитку стаціонарного туризму.

 Ключові слова: стаціонарний туризм, розвиток стаціонарного туризму, авторське бачення.

Колотуха О.В., Колотуха І.О. Туристсько-спортивна діяльність як об’єкт суспільно-географічних досліджень

 Статтю присвячено визначенню змісту та напрямків дослідження туристсько-спортивної діяльності з позицій соціально-економічної географії.

 Ключові слова: туристсько-спортивна діяльность, соціально-економічна географія.

Вишневська Г.Г., Цегельник А.О. Гастрономічні свята та фестивалі як туристична атракція

 Дана стаття висвітлює значення гастрономічних свят, фестивалів, кулінарних програм в країнах світу як популярних туристичних атракцій.

 Ключові слова: гастрономічні свята, фестивалі, туристична атракція.

Малиновська О.Ю., Третьяков О.В. Розвиток ділового туризму в світі

Розглянуто особливості розвитку ділового туризму у світі та в Україні. Висвітлено історичні передумови розвитку ділового туризму та особливості організації ділових поїздок. Виявлено поняття, основні  форми, проблеми і перспективи розвитку ділового туризму.

Ключові слова: діловий туризм, ділова поїздка, бізнес туризм.

Козловський Є.В., Цегельник Ю.О. Правовий статус та основні напрями діяльності міжнародних організацій у сфері туризму

Розглянуто проблеми міжнародного співробітництва у сфері туризму, роль, значення, правовий статус та основні напрями діяльності міжнародних організацій з метою максимального сприяння розвитку туристичного обміну між країнами.

 Ключові слова: міжнародний туризм, міжнародні організації, міжнародні конференції, правовий статус, розвиток туризму.

Кіптенко В.К., Верхотурова О.А. Управління розвитком туризму: інноваційний досвід Мексики

 В статті проаналізовано досвід управління туристичною діяльністю у Мексиці, визначено напрями застосування інноваційного досвіду в Україні.

 Ключові слова: управління розвитком туризму, інноваційний досвід, Мексика

Кіптенко В.К., Рибальченко М. А. Сталий розвиток: досвід стратегічного планування розвитку туризму в Малайзії

 Розкриваються особливості стратегічного планування розвитку туризму країни на засадах сталості, на основі національних програм і кодексів стійкого розвитку туризму аналізуються державні ініціативи щодо запобігання деструктивного впливу туризму на екосистеми, досліджуються основні критерії сталості, котрими керується країна. Розглядається можливість використання досвіду Малайзії в Україні.

 Ключові слова: сталий розвиток, деструктивний вплив туризму на екосистеми, критерії сталості, стратегічне планування розвитку туризму.

Кіптенко В.К., Кузьменко К.П. Туристична політика та програми розвитку туризму в Ізраїлі

 Проаналізовано туристичну політику й програми розвитку туризму регіонального, національного та міжнародного рівнів, а також  інноваційний досвід Ізраїлю, який доцільний до впровадження в Україні.

 Ключові слова: туристична політика, програми розвитку туризму, інноваційний досвід Ізраїлю

Матвієнко Н.М., Матвієнко В.М., Ігнатенко А.В. Бальнеологічні курорти Угорщини на світовому туристичному ринку

Проаналізовано місце бальнеологічних курортів Угорщини на світовому туристичному ринку та досліджено перспективи їх розвитку.

Ключові слова: бальнеологічні курорти, Угорщина, лікувально-оздоровчий туризм, велнес-туризм.

Зацепин С.В. Туризм как одна из коммуникативных практик современного мира

 В статье разбираются основные особенности туризма, как одной из коммуникативных практик современного мира. Дается представление о значение данных коммуникативных практик.

Заря І.В. Особливості управління туристичною діяльністю в умовах загострення глобальної економічної кризи

 Стаття присвячена вивченню процесів впливу глобальної економічної кризи на туристичною діяльністю в Україні та визначити заходи щодо покращення процесів управління туристичними компаніями, зміцнення їхніх позицій на національному та міжнародному ринках.

Ключові слова: економічна криза, туристична діяльність, туристична компанія.

Вільчинський А.О. Рекреаційно-туристичний кластер як інноваційна модель успішного функціонування територіальної туристичної системи

 Стаття присвячена розгляду однієї з передумов розвитку території – створення рекреаційно-туристичного кластеру як прогресивної форми територіально-виробничого об’єднання. Розглянуто передумови його виникнення, мету і завдання, переваги і перспективи впровадження  цієї інноваційної моделі співпраці.

 Ключові слова: рекреаційно-туристичний кластер, інноваційна модель співпраці , об’єднання, учасники кластера ,  конкурентоспроможність.

Денисова Д.О. Територіальна організація мережі гірськолижних курортів Україн

 На сучасному етапі розвитку туристичної галузі в Україні гірськолижний туризм стає одним з найпопулярніших видів активного відпочинку. На основі багатої ресурсної бази щороку відкриваються нові і вдосконалюються вже існуючі гірськолижні курорти, а кількість бажаючих бути залученими до цього виду відпочинку постійно зростає.

 Ключові слова: гірськолижний туризм, зимовий курорт, зона катання, лижний сезон, туристична інфраструктура.

Плешивцова М.В. Роль готельної індустрії для розвитку туризму у Східному регіоні України

 В статті розглянуто особливості розвитку готельної індустрії в Східному регіоні України. Проаналізовано діяльність закладів розміщення в областях регіону. Досліджено взаємозв’язок динаміки зміни кількості туристів, обслугованих суб’єктами туристичної діяльності, та динаміки зміни кількості закладів розміщення в регіоні. Запропоновано варіанти подальшого розвитку готельного господарства в регіоні.

 Ключові слова: готельна індустрія, регіон Східної України, коефіцієнт використання місткості готелів, туристична галузь.

Яценко А.Д. Історія створення рекреаційної дендросистеми північно-західного Приазов'я

 У статті аналізується історичний процес та первинні причини створення, формування та розвитку лісових антропогенних насаджень у Північно-Західному Приазов'ї як складових сучасної рекреаційної дендросистеми.

 Ключові слова: рекреаційна дендросистема, степове лісорозведення,  полезахисні лісосмуги.

Kibycz A.D., Parzych K. The perception of main determinants of tourist area attractiveness of Hutsulshchyna in the opinion of its inhabitants

 В статті розглядається проблема сприйняття туристичного простору Гуцульщини і його туристичної інфраструктури з точку зору розвитку туризму в досліджуваному регіоні, зокрема розвитку етнотуризму. В статті представлені результати соціологічного дослідження, які були проведені серед мешканців 15 населених пунктів Гуцульщини.

Сировець С.Ю. Організаційно-управлінські аспекти формування готельного господарства в Столичному суспільно-географічному районі

 Стаття присвячена аналізу організаційно-управлінським аспектам формування готельного господарства в Столичному суспільно-географічному районі. Проаналізовані європейські стандарти класифікації готелів. Розглянута законодавча база рекреаційно-туристичної діяльності до вимог та стандартів Європи.

 Ключові слова: рекреаційно-туристична діяльність, територіальна організація рекреаційно-туристичної діяльності, готельне господарство, Столичний суспільно-географічний район.

 Гайдаєнко К.Д., Дмитрук О.Ю. Основні рекомендації розвитку екологічного туризму на прикладі Херсонської області на базі загального світового досвіду

 У статті розкривається проблематика правової незарегульованості поняття екологічний туризм в Україні. Описується загальний досвід розвитку екотуризму в світі, на базі якого сформульовані основні рекомендації щодо перспективного розвитку екотуризму на території Херсонської області.

 Ключові слова: екологічний туризм, екотуризм, екологічні стежки, сталий розвиток.

 Дунаєвська О.Ф., Козловський О.Ю. Перспективи розвитку релігійного туризму на Житомирщині

 Розглянуті перспективи розвитку релігійного туризму в Андрушівському, Баранівському, Бердичівському, Брусилівському та Володарсько-Волинському районах Житомирської області. Паломницькі маршрути доцільно поєднувати з оглядом унікальних археологічних пам’яток. Представлені проекти релігійних маршрутів районами області, окреслені перспективи співпраці з туристичними, краєзнавчими та  громадськими організаціями, релігійними громадами.

 Ключові слова: релігійний туризм, сакральні споруди, туристичний маршрут.

 Бондарець Д.С. Розрахунок пропускної здатності автомобільних доріг та кількості місць закладів харчування рекреаційних зон на прикладі Запорізької області

У статті висвітлені кількісні показники розвитку інфраструктури рекреаційних зон на прикладі Запорізької області, що формуються на сучасному етапі розвитку рекреаційно-туристичної галузі. Розглянуті способи розрахунку пропускної здатності автомобільних доріг та кількості місць у закладах харчування.

 Волошин І.М., Чикайло Ю.І. Історико-археологічний потенціал в межах єврокоридору Львів-Краковець

 Проаналізовано та схарактеризовано основні історико-археологічні пам’ятки в межах існуючої та запроектованої автомобільних доріг Львів-Краковець. Розміщення археологічних об’єктів відображено на картосхемі.

 Ключові слова: археологічні пам’ятки, єврокоридор, автомагістраль.

 Shatkovskiy K.Y. Ukrainian-russian consumers’ attitudes towards eco-friendly vacations in Feodosiya

 Дана робота мала на меті дослідити Українсько-Російських туристів щодо їх відношення до курорту Феодосія (Автономна Республіка Крим, Україна), як до еко дестинації. Дослідження також мало на меті дослідити мотивації туристів, їх поведінку на курорті, та комплексне сприйняття Феодосії як еко дестинації. Крім того, в ході роботи було висвітлено основні тенденції розвитку туризму, особливо його трансформації, зміни у мотиваціях та поведінки туристів в усьому світі.

 Дмитрук О.Ю., Кустенко Л.М. Екостежка «Парку Партизанської Слави»

 В статті представлена розробка дидактичної екостежки територією «Парку Партизанської Слави», який знаходиться в Дарницькому районі міста Києва.

 Ключові слова: екотуризм, екоосвіта, екостежка.

 Дмитрук О.Ю., Лискіна В.І. Екостежка «Нивки квест»

 В статті аналізується можливість використання території парку «Нивки» з туристсько-рекреаційною метою. А також наведено інформацію про можливі перешкоди для розвитку туристичної діяльності в межах парку.

 Ключові слова: екотуризм, екоосвіта, екостежка.

 Дмитрук О.Ю., Ляшук Ю.В. Екологічна стежка «Загадковість»

 В статті пропонується розробка екологічної стежки «Загадковість» по парку пам’ятці садово-паркового мистецтва «Феофанія». Даний маршрут несе в собі загадковий та романтичний дух парку. Він рекомендований для студентів, школярів, а також для всіх бажаючих, хто цінує та любить природу.

 Ключові слова: екотуризм, екоосвіта, екостежка.

 Олішевська Ю.А. Значення курсу  «Основи краєзнавства» для підготовки фахівців з рекреаційної географії й туризму

 Визначено значення краєзнавчих досліджень для підготовки фахівців з рекреаційної географії й туризму. Запропоновано ключові напрями туристсько-рекреаційного дослідження окремих регіонів України в межах навчальної дисципліни «Основи краєзнавства».

 Ключові слова: краєзнавство, рекреаційна географія, туристсько-рекреаційна діяльність, туризм

ІІ. АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СУСПІЛЬНОЇ ГЕОГРАФІЇ ТА КРАЇНОЗНАВСТВА

Шуканов П.В., Логвин М.М. Глобалізаційні процеси та розвиток постіндустріального суспільства

Розглянуті комплексно-універсальний та регіонально-просторовий підходи до визначення глобалізації. Враховані цивілізаційно-історичні закономірності та передумови глобальної трансформації антропосфери. Визначений взаємозв’язок між глобалізаційними процесами та постіндустріальним етапом розвитку суспільства.

Ключові слова: глобалізація, уніфікація, економізація, цивілізація, постіндустріальне суспільство, антропосфера.

Курач Т.М. Визначення сукупності ознак класифікування географічних карт

Одним із головних складових елементів класифікації є класифікаційні ознаки. Виділення та дослідження ознак класифікування, що базуються на компонентах карт визначають майбутні класифікаційні групи карт за різними ознаками.

Ключові слова: ознаки класифікування, компоненти карти, класифікація географічних карт.

Ткаченко Г.В. Картографічний супровід туристської діяльності

В статті розглянуті питання доцільності картографічного супроводу туристської діяльності, різновиди картографічних творів та новітніх технологій картографічного представлення туристської інформації.

Ключові слова: картографічний супровід, туристська діяльность, туристська інформація.

Ридевский Г.В.Территориальная структура расселения, хозяйства и природопользования современной Беларуси

В статье рассмотрены территориальные структуры расселения, хозяйства и природопользования современной Беларуси – социально-эколого-экономические районы, и описаны основные процессы их трансформации: регионополизация и её частные проявления– метрополизация и агрополизация. Отмечено, что процессы регионополизации трансформируют территориальную структуру не только на субнациональном, но и на внутрирегиональном уровнях, приводя к расслоению пространства по социально-экономическим, демографическим и экологическим параметрам.

Олійник Я.Б., Голуб Г.С. Урбанізація Волинської області: історичний аналіз та сучасні особливості з погляду життєдіяльності населення

В статті обґрунтовано процеси життєдіяльності населення Волинської області на прикладі урбанізованості, як основного з показників якості життя. Зроблено історичний аналіз формування міського населення, та дано оцінку сучасним процесам урбанізації в області. Виділено міський спосіб життя, як особливий тип життєдіяльності населення і умов комфортної життєдіяльності людини.

Розглянуто та проаналізовано показники побутової оснащеності населення Волинської області зручностями.

 Ключові слова: урбанізація, життєдіяльність населення, міський спосіб життя, житлово-комунальне господарство.

 Шматок О.В. Аграрна логістика в Україні

Агрологістика – одна з галузей, що найбільш динамічно розвиваються в Західній Європі. В Україні агрологістика, на відміну від загальної транспортної логістики, перебуває на початковому етапі свого розвитку, але є надзвичайно перспективним напрямком. Розвиток агрологістики дасть можливість вивести сільське господарство країни на принципово новий рівень.

Ключові слова: логістика, агрологістика, транспорт, агрохолдинги, логістичний досвід, сільське господарство.

Олійник С.Л. Теоретичні засади самоорганізації населення в Україні

Розглядаються теоретичні засади самоорганізації  населення  в Україні як  суспільно – географічного поняття,що сприяє   покращенню рівня розвитку  регіону  та наданню  базових  соціальних послуг.  Процес самоорганізації населення  визначається як новий напрям розвитку   територіальних громад із залученням новітніх технологій, методик та  зарубіжного досвіду.

Ключові слова: самоорганізація населення, соціальна самоорганізація населення, територіальні громади,  взаємодія

Олійник Я. Б., Лук’янчук О. М. Рівень розвитку житлового фонду Житомирської області

Розглянуто особливості житлового фонду районів Житомирської області. Проведено аналіз його кількісних та якісних показників. Здійснено групування районів за допомогою кластерного аналізу на основі показників житлового фонду.

Ключові слова: житловий фонд, забезпеченість житлом, введення в експлуатацію житла, рівень розвитку житлового фонду.

Щеглов О.В. Концепція створення схеми-путівника історичними пам'ятками м. Києва

У статті розглянуті різноманітні туристичні путівники, а також принципи, методи та прийоми, якими керуються картографи при створенні подібних картографічних творів. Стаття присвячена розробці інтерактивної електронної схеми-путівника, яка в першу чергу призначена для користувачів мережі Internet та повинна дещо з іншого боку представити історичні пам'ятки міста Києва.

Ключові слова: історичні пам’ятки, туристична схема-путівник, електронний путівник.

IІІ. ПРИРОДНИЧА ГЕОГРАФІЯ: ТЕОРІЯ ТА ПРАКТИКА

Воровка В.П. Оцінка вітроенергетичного потенціалу північно-західного Приазов’я

У статті на основі багаторічних даних переважаючих напрямів і швидкостей вітру упродовж року, за сезонами та упродовж доби оцінюється вітроенергетичний потенціал Північно-Західного Приазов’я і робиться висновок про можливість і необхідність його подальшого використання

Мартьянова И.А., Лазарев О.Е. Закономерности изменения режима температуры воздуха по данным метеостанции Вышний Волочек

В работе представлен анализ наблюдаемых изменений внутригодового и межгодового режима температуры воздуха по данным метеостанции Вышний Волочек Тверской области за весь период наблюдений с конца XIX в. по настоящее время. Проведено уточнение информации о среднегодовых и среднемесячных значениях температуры. Особое внимание уделено выделению составляющей тренда, ее математическому описанию и объяснению. Приводится сравнительный анализ с температурным режимом России, Северного полушария и Земного шара в целом.

Туз Ю.В. Багаторічна сезонна зміна температури повітря на території України

У статті проаналізовані зміни температури повітря протягом 1951 – 2009 рр. за даними окремих станцій України в контексті глобальної зміни клімату, описана динаміка зміни середньомісячних температур протягом періоду 1951-2009 рр. Виявлені основні закономірності розподілу трендів середньомісячних температур по території України.

Ключові слова: клімат України, глобальне потепління, середньомісячна температура повітря.

Галік О.І., Яковишина М.С. Аналіз однорідності рядів річного стоку у зв’язку із змінами клімату на прикладі річок Поліської та Західної гідрологічних областей України

Оцінювалась однорідність рядів річного стоку за параметричними та непараметричними статистичними критеріями із використанням різницевих інтегральних кривих стоку.

Ключові слова: річний стік, параметричні та непараметричні статистичні критерії.

Пендерецький О.В. Управління природокористуванням і екологічними ризиками в Карпатському суспільно-географічному районі

Обґрунтовано та запропоновано вирішення  проблеми формування ефективного організаційно-економічного механізму управління природокористуванням та екологічними ризиками в Карпатському суспільно-географічному районі. Основними причинами появи екологічних ризиків є виробнича діяльність. Як підсистеми управління екологічними ризиками запропоновано використати методи й інструменти екологічного менеджменту й екологічного страхування.

Ключові слова: промислове виробництво, екологія, природокористування, ризики, туризм, страхування, оцінка.

Еникова В.Ф. Мониторинг экологического состояния поверхностных вод Слуцкого района Минской области методом биоиндикации

В старейшем учебном заведении Республики Беларусь гимназии № 1 г. Слуцка с 1999 года действует «Школьная Академия Наук», которая объединяет всех желающих совершенствоваться в определенной ветви знаний, формирует исследовательские умения и навыки. В рамках работы ШАН проведены мониторинговые исследования экологического состояния поверхностных вод Слуцкого района. Сделаны выводы о гидрохимических и гидробиологических особенностях реки Случь и её притоков и проведена оценка изменения экологического состояния водных объектов Слуцкого района за период наблюдений.

Выявлено, что река Случь и её притоки в пределах исследуемой территории находятся в разном экологическом состоянии. Наиболее загрязнены реки Случь и Бычок в черте города, более чистыми являются реки Весейка и Локнея. Мониторинговые исследования экологического состояния рек Слуцкого района продолжаются.

Басюк Т.О. Прогнозування переформування берегів Брацлавського водосховища  за умови підвищення рівня води

Виконано оцінку та прогнозування розвитку процесів переформування берегів Брацлавського водосховища гідроенергетичного призначення за умови його реконструкції і підняття рівня води до проектної відмітки. Запропоновано рекомендації щодо захисту окремих ділянок водосховища від підтоплення прибережних територій.

Ключові слова: переформування берегів, Брацлавське водосховище, прибережні території.

Громик О.М. Вміст радіонуклідів у ґрунтах Західного Полісся (на прикладі Маневицького та Любешівського адміністративних районів)

З’ясовано щільність забруднення радіонуклідами ґрунтів та рослин у населених пунктах  Волинської області. Виявлено, що максимального забруднення зазнали ґрунти дерново-підзолисті супіщані у Маневицькому районі та торфово-болотні та торфові у Любешівському районі.

Ключові слова: радіоактивне забруднення, ґрунти, рослинний покрив, населений пункт.

Мацібора О.В. Геохімічні особливості заплавних ґрунтів окремих хроноінтервалів суббореального періоду голоцену в басейні Південного Бугу

Розглянуто особливості заплавних ґрунтових утворень різних етапів педогенезу суббореального періоду голоцену в межах лісостепової зони басейну Південного Бугу. Досліджено вміст карбонатів та органічних сполук в ґрунтах, які належать до різних етапів ґрунтоутворення. Встановлено закономірності розподілу важких металів по гумусовим горизонтам, а також виявлено кореляційний зв’язок даного показника з концентрацією гумусу та карбонатних сполук. Сформульовано висновки про особливості педогенезу в деяких хроноінтервалах суббореального періоду голоцену.

Ключові слова: голоцен, ґрунти, еволюція, важкі метали, гумус.

Пласкальний В.В. Створення та використання елементів просторових баз даних «Чорноморський  біосферний заповідник»

У статті наведено обґрунтування необхідності застосування геоінформаційних систем та технологій у природоохоронній справі та висвітлено основні методичні аспекти розробки та використання елементів просторових баз даних щодо Чорноморського біосферного заповідника.

Тимофійчук Н.М. Конструктивно-географічні засади дослідження природокористування у межах гірських територій

У статті проаналізовано підходи до тлумачення терміну «природокористування», аспектів його вивчення різними галузями знань, а також основні завдання, які потрібно дослідити у ході конструктивно-географічного вивчення гірської території з метою оптимізації природокористування.

Ключові слова: природокористування, природні ресурси, оптимізація природокористування.

ВІДОМОСТІ ПРО АВТОРІВ

 1. Басюк Тетяна Олександрівна – інженер кафедри водогосподарської екології, гідрології та природокористування, Національний університет водного госопдарства та природокористування.
 2. Белан Лариса Николаевна – доктор геолого-минералогических наук, профессор, директор ГУП Научно-исследовательского института безопасности жизнедеятельности Республики Башкортостан.
 3. Биленкина Ксения Кирилловна – аспирант кафедры рекреационной географии и туризма, географический факультет, Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова.
 4. Богдан Екатерина Александровна – кандидат экономических наук, заведующая лабораторией особо охраняемых природных территорий и биологических ресурсов, ГУП Научно-исследовательский институт безопасности жизнедеятельности  Республики Башкортостан.
 5. Бондарець Дмитро Сергійович – кандидат географічних наук, викладач кафедри фізичної географії і геології, Мелітопольський державний  педагогічний університет імені Богдана Хмельницького.
 6. Верхотурова Ольга Андріївна – студентка 2 курсу магістратури кафедри країнознавства та туризму, географічний факультет, Київський національний університет імені Тараса Шевченка.
 7. Вишневська Галина Георгіївна – кандидат культурології, доцент, доцент кафедри міжнародного туризму, Інститут готельно-ресторанного і туристичного бізнесу, Київський національний університет культури і мистецтв.
 8. Вишневський Віктор Іванович – доктор географічних наук, професор, професор кафедри країнознавства і туризму, Інститут міжнародних відносин, Національний авіаційний університет.
 9. Вільчинський Андрій Олександрович – аспірант кафедри географії України і туризму, Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, менеджер, комунальне підприємство Тернопільської обласної ради «Тернопільський обласний інформаційно-туристчиний краєзнавчий центр».
 10. Волошин Іван Миколайович – доктор географічних наук, професор, завідувач кафедри туризму, факультет здоров’я людини і туризму, Львівський державний університет фізичної культури.
 11. Воровка Володимир Петрович – кандидат географічних наук, доцент, декан природничо-географічного факультету, Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького.
 12. Гайдаєнко Катерина Дмитрівна – студенка 4 курсу  кафедри географії України, географічний факультет,  Київський національний університет імені Тараса Шевченка.
 13. Галік Олег Іванович – кандидат сільськогосподарських наук, доцент, доцент кафедри водогосподарської екології, гідрології та природокористування, Національний університет водного госопдарства та природокористування.
 14. Голуб Геннадій Сергійович – аспірант кафедри економічної та соціальної географії, географічний факультет, Київський  національний університет імені Тараса Шевченка.
 15. Громик Оксана Миколаївна – викладач, Луцький інститут розвитку людини Університету  «Україна».
 16. Денисова Дар’я Олександрівна – студентка 4 курсу кафедри географія України,  географічний факультет,  Київський національний університет імені Тараса Шевченка.
 17. Дмитрук Олександр Юрійович – доктор географічних наук, професор, завідувач кафедри географії України, географічний факультет, Київський національний університет імені Тараса Шевченка.
 18. Дунаєвська Оксана Феліксівна – кандидат біологічних наук, доцент кафедри загальної екології, екологічний факультет, Житомирський національний агроекологічний університет.
 19. Еникова Валентина Фёдоровна – учитель географи,  Государственное учреждение образования  «Гимназия № 1 г. Слуцка».
 20. Ігнатенко Анна Вікторівна – студентка 3 курсу кафедри країнознавства та туризму, географічний факультет, Київський національний університет імені Тараса Шевченка.
 21. Заря Ігор Вікторович – кандидат економічних наук, доцент кафедри країнознавства і туризму, Інститут міжнародних відносин, Національний авіаційний університет.
 22. Зацепин Станислав Викторович – специалист социологических наук, менеджер по работе со СМИ, Самарский академический театр оперы и балета.
 23. Кібич Анна Дмитрівна – асистент кафедри географії та менеджменту туризму, географічний факультет, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича.
 24. Кіптенко Вікторія Костянтинівна – кандидат географічних наук, доцент, доцент кафедри країнознавства та туризму, географічний факультет, Київський національний університет імені Тараса Шевченка.
 25. Козловський Олексій Юрійович – старший викладач кафедри загальної екології, заступник декана з виховної роботи, екологічний факультет, Житомирський національний агроекологічний університет.
 26. Козловський Євген Вікторович – кандидат наук з державного управління,  доцент кафедри міжнародного туризму, Київський національний університет культури і мистецтв.
 27. Колотуха Олександр Васильович – кандидат географічних наук, доцент, доцент кафедри географії та геоекології Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка.
 28. Колотуха Ігор Олександрович – студент 4 курсу кафедри економічної та соціальної географії, географічний факультет, Київський національний університет імені Тараса Шевченка.
 29. Кузьменко Катерина Павлівна – студентка 2 курсу магістратури кафедри країнознавства та туризму, географічний факультет, Київський національний університет імені Тараса Шевченка.
 30. Курач Тамара Миколаївна – кандидат географічних наук, доцент, доцент кафедри геодезії та картографії, географічний факультет,  Київський національний університет імені Тараса Шевченка.
 31. Кустенко Людмила Миколаївна – студентка 1 курсу магістратури кафедри географії України, географічний факультет,  Київський національний університет імені Тараса Шевченка.
 32. Лазарев Олег Евгеньевич – старший преподаватель кафедры физической, географии и экологии, Тверской государственный університет.
 33. Лискіна Валерія Ігорівна – студентка 1 курсу магістратури кафедри географії України, географічний факультет,  Київський національний університет імені Тараса Шевченка.
 34. Логвин Михайло Михайлович – кандидат географічних наук, доцент, доцент кафедри загальноекономічних дисциплін, Полтавський університет, економіки і торгівлі.
 35. Лук’янчук Олена Миколаївна – аспірантка кафедри економічної та соціальної географії, географічний факультет, Київський національний університет імені Тараса Шевченка.
 36. Ляшук Юлія Валеріївна – студентка 1 курсу магістратури кафедри географії України, географічний факультет,  Київський національний університет імені Тараса Шевченка.
 37. Малиновська Оксана Юріївна – кандидат географічних наук, доцент, доцент кафедри країнознавства та туризму, географічний факультет,  Київський національний університет імені Тараса Шевченка.
 38. Мартьянова Ирина Анатольевна – cтудентка 5 курса, факультет географии и геоэкологии, Тверской государственный университет.
 39. Матвієнко Наталія Миколаївнакандидат географічних наук, асистент кафедри країнознавства та туризму, географічний факультет, Київський національний університет імені Тараса Шевченка.
 40. Матвієнко Володимир Миколайовичкандидат географічних наук, доцент, доцент кафедри економічної та соціальної географії Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
 41. Мацібора Олександр Васильович – аспірант 3 року навчання, відділ палеогеографії, Інститут географії Національної академії наук України.
 42. Мітюк Оксана Валеріївна – аспірантка кафедри країнознавства та туризму, географічний факультет, Київський національний університет імені Тараса Шевченка.
 43. Олійник Ярослав Богданович – доктор економічних наук, професор, заслужений діяч науки і  техніки України,  член-кореспондент Національної академії педагогічних наук України, декан географічного факультету, завідувач кафедри економічної та соціальної географії, Київський національний університет імені Тараса Шевченка.
 44. Олійник Світлана Леонтіївна – аспірантка  кафедри економічної та соціальної географії,  географічний факультет, Київський національний університет імені Тараса Шевченка.
 45. Олішевська Юлія Анатоліївна – кандидат географічних наук, асистент кафедри географії  України,  географічний факультет, Київський національний університет імені Тараса Шевченка.
 46. Панюков Александр Іванович – доктор философских наук, профессор, заведующий кафедрой аграрного туризма, гуманитарно-педагогический факультет, Российский государственный аграрный университет – МСХА им. К.А.Тимирязева.
 47. Паржіч Крістоф (Parzych Krzysztof) – кандидат географічних наук, доцент, Поморська Академія в м. Слупськ, Польща,  Інститут географії та регіональних досліджень.
 48. Пендерецький Орест Володимирович – кандидат технічних наук, доцент кафедри туризму, Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу.
 49. Пласкальний Володимир Віталійович – cтудент 4 курсу кафедри фізичної географії та геоекології,  географічний факультет, Київський національний університет імені Тараса Шевченка.
 50. Плешивцова Марина Вадимівна – студентка 5 курсу, факультет міжнародних економічних відносин, Харківський національний економічний університет.
 51. Приходько Антон Іванович – аспірант кафедри країнознавства та туризму, географічний факультет, Київський національний університет імені Тараса Шевченка.
 52. Рибальченко Марина Анатоліївна – студентка 2 курсу магістратури кафедри країнознавства та туризму, географічний факультет, Київський національний університет імені Тараса Шевченка.
 53. Ридевский Геннадий Владимирович – кандидат географических наук, доцент, заведующий региональным центром по Могилёвской области, Государственное научное учреждение «Научно-исследовательский экономический институт Министерства экономики Республики Беларусь».
 54. Сировець Сергій Юрійович – асистент кафедри  країнознавства та туризму, географічний факультет,  Київський національний університет імені Тараса Шевченка.
 55. Смирнов Ігор Георгійович – доктор географычних наук, професор, професор кафедри країнознавства та туризму,  географічний факультет,  Київський національний університет імені Тараса Шевченка.
 56. Тимофійчук Надія Миколаївна – аспірантка, Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника.
 57. Ткаченко Галина Володимирівна – студентка 3 курсу кафедри картографії та геодезії, географічний факультет,  Київський національний університет імені Тараса Шевченка.
 58. Третяков Олександр В'ячеславович – студент 2 курсу магістратури кафедри країнознавства та туризму, географічний факультет,  Київський національний університет імені Тараса Шевченка.
 59. Туз Юлія Вікторівна – студентка 4 курсу кафедри  метеорології та кліматології, географічний факультет,  Київський національний університет імені Тараса Шевченка.
 60. Цегельник Антоніна Олександрівна – здобувач кафедри міжнародного туризму,  Інститут готельно-ресторанного і туристичного бізнесу, Київський національний університет культури і мистецтв.
 61. Цегельник Юлія Олександрівна – аспірантка кафедри міжнародного туризму Інститут готельно-ресторанного і туристичного бізнесу, Київський національний університет культури і мистецтв.
 62. Чикайло Юлія Ігорівна – здобувач, старший лаборант кафедри раціонального використання природних ресурсів і охорони природи, географічний факультет, Львівський національний університет імені Івана Франка.
 63. Чорненька Надія Василівна – кандидат географічних наук, ст. доцент кафедри туризму, Навчально-науковий інститут екології, природоохоронної діяльності і туризму імені Чорновола, Національний університет «Львівська політехніка»
 64. Шатковський Костянтин Юрійович – master of Arts in International Hospitality and Tourism Leadership, University of Wales, EMPYREAN International Luxury Travel Salon, Sales Coordinator.
 65. Шматок Оксана Вікторівна – аспіранта кафедри країнознавства та туризму географічний факультет, Київський національний університет імені Тараса Шевченка.
 66. Шуканов Павло Васильович – кандидат географічних наук, докторант кафедри соціально-економічної географії та регіонознавства, геолого-географічний факультет, Харківський національний університет ім.В.Н. Каразіна.
 67. Щеглов Олександр Володимировичстудент 4 курсу кафедри геодезії та картографії, географічний факультет,  Київський національний університет імені Тараса Шевченка.
 68. Яковишина Маргарита Сергіївна – асистент кафедри водогосподарської екології, гідрології та природокористування, Національний університет водного госопдарства та природокористування.
 69. Яценко Анастасія Дмитрівна – аспірантка кафедри географії України, географічний факультет, Київський національний університет імені Тараса Шевченка.

КОЛОНКА РЕЦЕНЗЕНТА

Збірник «Географія та туризм» №18  підготовлений на кафедрі країнознавства та туризму Київського національного університету імені Тараса Шевченка і містить 52 публікацій, які складають 3 рубрики: «Географія рекреації та туризму: теоретичні та прикладні питання» (32 статті), «Актуальні проблеми суспільної географії та країнознавства» (9 статей), «Природнича географія: теорія та практика» (11 статей). Коло авторів включає як досвідчених  вчених України, Росії, Білорусі, Польщі, так і талановиту аспірантську та студентську молодь провідних ВНЗ України.

Певною інноваційністю відрізняються матеріали збірника, присвячені промоційно-маркетинговій політиці України, особливостям управління туристською діяльністю в умовах загострення глобальної економічної кризи, сталому розвитку індустрії туризму в країнах азійського субконтиненту.

Ряд публікації присвячений обґрунтуванню мережі екостежок Києва та Київської області. Ілюстративно-графічний матеріал істотно підсилює текстову частину публікацій. Позитивною є участь у формуванні збірника не тільки географів, а й представників економічних, технічних наук фахівців-філософів. Матеріали збірника будуть корисним джерелом інформації для широкого кола географів, екологів, економістів – як викладачів, так і студентської молоді.

Бейдик О.О., доктор географічних наук, професор, професор кафедри країнознавства та туризму

Київського національного університету імені Тараса Шевченка